727128 89845871 - Zvládnutí tělesného handicapu nedělá z člověka křesťana a vzor hodný následování

Zvládnutí tělesného handicapu nedělá z člověka křesťana a vzor hodný následování

To, že se člověk dokáže vyrovnat s tělesným handicapem, je jistě obdivuhodné, nicméně to z takového člověka nedělá věrného následovníka Boha.

 

Nesmíme se nechat unášet pocity solidarity a obdivem k lidem, kteří se dokázali vyrovnat s tělesným handicapem, aby nám v této euforii neunikla varovná znamení a ovoce, které život takového člověka nese.

Naše emoce nemohou rozhodovat o tom, co je z Boha a co z Boha není. Satan totiž lidské emoce dokáže mistrně využít a ví, že v návalu citu mnozí lidé zapomínají rozsuzovat střízlivě, v moudrosti Ducha a světle Božího slova.

 

Vždy je nutno rozsuzovat, o čem svědčí život člověka a jaké hodnoty vyznává.

Mluví o Bohu vždy, nebo jen ve společnosti křesťanů? Je to, co veřejně vyznává, v souladu s Božím slovem? Svědčí o Ježíši Kristu, nebo více strhává pozornost na sebe?Jsou jeho akce oslavou Boha, nebo výdělečným podnikem? Vede lidi k věrnosti Bohu, nebo je vyučuje, jak získat větší komfort a dosáhnout toho, co chtějí, na tomto světě?I když má třeba plná ústa Boha, a tvrdí, že to byl Bůh, kdo mu pomohl, jak dále směřuje jeho život? Propaguje Boží věci, nebo vyznává satanské nauky? Nelze se nechat zaslepit ani tím, zda takový člověk např. přispívá na charitní projekty, protože charita se snadno může stát pastí a může sloužit jako výborné maskování, neboť mnoho křesťanů na to dnes slyší a obdivuje osoby, které se na charitních projektech podílejí. Argumentem nejsou ani emocionální bouře posluchačů, potoky slz a dojemná objetí.

Jasně varovným znamením mimo jiné musí nutně být to, že daná osoba je doporučována esoterními weby, literaturou a představiteli.

Služebníci Satana totiž nikdy nebudou doporučovat služebníky živého Boha. Jestliže ovocem života daného člověka je všeobecná obliba mezi esoteriky a dalšími služebníky Satana a vyznávání shodných principů (např. „můžete získat co chcete a být čím chcete silou své mysli a svého přání“, což je nauka The Secret, nikoli evangelium) pak ať takový člověk mluví sebevíce o Bohu, není Jeho následovníkem a tedy ani vzorem pro křesťany.