1299010 41737197 - Hostie

Hostie

Oplatka, která je v římském katolicismu používána jako „tělo Kristovo“.

Hostie

Podle učení římskokatolické církevní organizace je oplatek během mše záhadně knězem přetransformován a stává se doslovně Ježíšem Kristem (tedy duchovně i fyzicky). Jinými slovy se věřícím tvrdí, že kněz má moc přinutit Boha, aby se fyzicky i duchovně stal kusem oplatky vyrobené lidskýma rukama.

Členové římskokatolické instituce se před hostií klanějí a uctívají ji, aniž by se jakkoli pozastavovali nad absurdností svého počínání.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/papezstvi-nema-zaklad-v-bozim-slove

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/mariansky-kult-kult-panny-marie-kralovna-nebes-regina-coeli/