194405 2562 - DETOXIKACE organizmu

DETOXIKACE organizmu

Detoxikace, neboli „odstranění jedů“ z organizmu, je naprosto všeobecný pojem, který zní lákavě. Zde je ale nutné být obezřetný.

Detoxikace, neboli „odstranění jedů“ z organizmu, je naprosto všeobecný pojem, který zní lákavě. Zde je ale nutné být obezřetný

Za tímto zcela všeobecným názvem se totiž velmi často skrývají návody na nejrůznější okultní praktiky.

Obzvláště zajímavý usvědčující detail je to, že se velmi rychle na webech zabývajících se detoxikací dozvíme, že je nutné detoxikovat i duši
…a zde jsou nám ihned nabízena nejrůznější zasvěcení démonským naukám, jako je jóga, feng-shuei, různé meditace a podobně.

Od lákavých slibů rovnou do otroctví démonů a posednutí

Zajímavým příkladem takového přístupu, který bude čím dál častější, až nakonec bude všeobecně přijat jako norma, je sladký slib, že pro „věčné zdraví“ se musíme napojit na jakési energie, procházející rukama terapeuta, zúčastnit se magických zasvěcení a studovat nauky. O původu těchto energií nám ale tito lidé vždy lžou. Cílem je zasvětit se démonům, ať už se to pojmenovává jakkoliv a lidé toto provádějící to ani nemusí tušit!

Jediným výsledkem celé této maskovací frašky je posednutí pacientů démony a zasvěcení jejich životů poslušnosti démonickým bytostem tak, aby jim pacienti museli sloužit a démoni aby mohli manipulovat s jejich myšlením. Jedná se o klasickou magii a šamanství.

Je to až neuvěřitelné, jak je možné dnešním lidem vnutit učení a postupy démonických zasvěcení, jaké se prováděly před tisíci lety u národů, které ještě neznaly ani kolo! Nicméně lidé se za tu dobu nezměnili, což démoni dobře chápou a proti lidem používají. Jen jsou dnes lidé lépe KLAMÁNI naukami Vědy a přicházející démonské Druhé Vědy.

Pokud vám celá věc připadne nemorálně zákeřná a úskočně lstivá, nemýlíte se. Démonské lži jsou takové vždy. Pod lákavým pláštíkem dobra a lásky ukrývají nehoráznou lež a bezcitný klam.

Celá věc zároveň jasně ukazuje na to, že Svět lže lidem přímo do tváře, bez jakékoliv morálky a se zlým úmyslem. Žádná Věda, žádná vláda nezastaví zasvěcování lidí démonům a ani se nevyjádří k tomu, že „léčivé energie a magie“ nejsou vědecké a tudíž nemají atest, že jsou neškodné.

Kdo má ATEST, že „léčení energiemi“ je neškodné a může se provádět? Někdo ale prostě chce věřit, že Svět, časopisy, vláda a televize NELŽE. Že tyto informační zdroje jsou tu proto, aby nás informovaly správně a chránily nás.

Hledejte tedy z tohoto Světa a z těchto zdrojů informace, CO jsou ony životní energie, proč se musí harmonizovat čakry, proč se musí studovat magie? Co na to říkají školy, kde se učí děti, jaká skripta o tom hovoří? Kdo to testoval? Jak se k tomu vyjadřuje Věda? Kde jsou studie a atesty bezpečnosti?

Nic nenaleznete. Pouze hory klamných lží. Vše ovládá vyšší moc, než jsou pozemské vlády. Svět ovládají Satanovy démoni, a lidé, kteří nechtějí následovat Boha, jsou jimi vláčeni a konají jen podle jejich vůle. A Satanovy služebníci nabízejí lidem falešné nauky k následování a v posledních časech se lidé zamilují do lží  falešných démonských učitelů.