821976 25886715 - Nepravost vzrůst, nepravosti

Nepravost vzrůst, nepravosti

Co je to Biblická NEPRAVOST, jak se jí vyvarovat

Bible praví, že se v posledních časech velice rozmůže NEPRAVOST. Je nutné tento pojem správně chápat a ignorovat záměrně bludná vysvětlování současných učitelů.

NEPRAVOST je v Bibli často pojmenována  jako celý směr bludných učení . V Církevních Organizacích se buď nevyučuje o co se jedná a tento pojem zůstává nevysvětlen, nebo se mu schválně dává mystický význam, případně se vykládá účelově špatně.

Podobenství o nepravdivé volební kampani Podnikavce.
(Co je to NEPRAVOST se nejlépe vysvětlí na podobenství)

V jednom městě žil Podnikavec, který zatoužil být starostou. Chtěl kandidovat do voleb a aby si jej lidé vybrali pro jeho kvality. Podnikavec tedy zaplatil spisovatele, fotografy a výtvarníky, aby napsali krásné knihy o tom, jak se v minulosti osvědčil jako starosta jinde, jak udělal mnoho hrdinských činů. S těmito povídkami pak vstoupil do voleb. Žádný jiný kandidát nebyl tak úžasný a tak jím byli lidé nadšení a zvolili si ho starostou. Většina lidí z města se jen podívala na jména a na fotky v knížce, shledala, že je na nich jejich Podnikavec. Na základě tohoto přesvědčení si jej vyvolili. Malá skupinka lidí sice říkala, že v knize jsou správná jména i fotky Podnikavce, ale celá kniha je NEPRAVDIVÁ, že je to jen lživá iluze. Většinu ale toto nezajímalo, protože už svého Podnikavce zvolili a cítili by se ponížení, kdyby měli přiznat, že se nechali podvést.

Pokud máte zvláštní pocit, že se zde stalo něco velice hloupého, tak právě to je NEPRAVOST. Ony povídky sice obsahovali Podnikavcovo pravé jméno i jeho fotky a základní údaje, ale byly k nim přiřazeny vymyšlené příběhy, které byly napsány jen pro to, aby byl Podnikavec zvolen. Nepravé příběhy nelze poznat podle toho, zda v nich jsou uvedeny pravé osoby. Pokud se příběh neshoduje s realitou, je to jen iluze.

I příběhy s reálnými postavami mohou být jen povídky

Křesťanská fikce

Církevním Organizacím stačí, aby nenápadně své ovečky přesvědčily, že není důležité, zda jejich kázání je REÁLNÉ a jejich bůh skutečný, ale že to klidně může být vymyšlené, hlavně že to obsahuje jména a pojmy Lidé jsou Církevními Organizacemi drženi záměrně VELMI DALEKO OD poznání faktu, že media, UFO, vědecké pokusy s elementárními částicemi i všeobecné posuny v morálce lidí jsou NAPROSTO A JEN BIBLICKÉ události! Že tedy Bibli žijeme každý den a že je úplně aktuální a že milovníci Pravdy můžou poznávat, jak se věci ve Světě opravdu mají a jak je Bible úplně a zcela pravdivá!