woman 506120 1920 - Kineziologie - další název pro rafinované šíření hanebnosti

Kineziologie – další název pro rafinované šíření hanebnosti

Kineziologie je umělé slovo, vytvořené proto, aby se za ním mohlo skrytě šířit pořád stejné falešné učení. 

Tato terapie se poněkud zjednodušeně definuje jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím pacienta, směřující k odstranění tzv. psychických bloků. Je postavena na poznatcích tradiční asijské medicíny.

KINEZIOLOGIE JE TEDY DÉMONICKÁ NAUKA. Více: PvP 

Zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou. Tady tedy nastupuje DRUHÁ VĚDA.

Tato metoda pomáhá k démonickému zasvěcení člověka pod zástěrkou „rozvoje harmonického života a nastolení samoléčebného procesu organismu.“ Jak sama o sobě tvrdí – pomocí této metody dokáže „zkušený terapeut“ i otestovat potraviny, které jsou pro přirozený energetický tok v těle prospěšné a které jej blokují, což ale doopravdy znamená jen další snahu oslabit tělo, aby bylo lépe „vstřícné“ a obsaditelné pro démona. Dále se tvrdí, „že pomůže zbavit se různých strachů ( z učení, z bolesti, před operací apod.), zlozvyků, fóbií, deprese či stresu“. Může prý zmírnit či odstranit další duševní či fyzické potíže jako např. alergie, pomočování, závislosti, poruchy spánku apod. Kineziologie se také používá při práci s dislektiky a disgrafiky, ale též s dětmi hyperaktivními, nebo naopak zakřiknutými, z nichž prý pro změnu dokáže udělat sebevědomé jedince.  Je nanejvíš smutné, že se klienty kineziologických poraden stávají děti předškolního a ranného školního věku, s nimiž si rodiče nevědí rady a domnívají se, že právě kineziolog jejich potomky vyléčí případně jejich potíže alespoň částečně zmírní.

Jak snadné je pak pro démonickou bytost, vyčistit životy svých obětí před ostatními démony, což na první pohled vypadá jako přínos, ale v podstatě je to tragické, protože to může vždy jen mocnější a tedy horší démon. 

Kineziologie si dává záležet na tom, aby byla chápána jako vědecká metoda. Její publikace působí velmi seriózně a přehledně, důvěru může vzbuzovat i množství doporučovaných ověřovacích testů. Navzdory tomu je kineziologie daleko více moderní věštebnou praxi, jejíž údajná úspěšnost je dána spíše „psychosociálními“ schopnostmi kineziologů než kineziologií samou. Pokud se někdo rozhodne pro tuto metodu, měl by vědět, že její podstata je čistě okultní.