1253358 99437892 - Už mají svou odměnu

Už mají svou odměnu

Když Evropané začali objevovat nové kontinenty, setkávali se často s domorodci, kterým rozdávali laciné cetky  jako dárky, nebo výměnou za něco hodnotného.  Domorodci, pro které byly takové cetky něčím úžasným a cenným tak  za levné korálky, plíšky a zrcátka (protože jejich skutečnou hodnotu neznali) dávali nesrovnatelně více-půdu, zlato, drahé kameny…a spoustu dalších vzácných věcí.

Téměř od počátku lidských dějin si mezi lidmi Satan vybíral své přisluhovače, kteří mu napomáhali v uskutečňování jeho plánů. Byli to často lidé, kteří se zabývají okultními a esoterními vědami, magií, lidé tíhnoucí po moci a ovládání druhých. Satan své služebníky odměňuje. Příjemným vzrušením, pocitem „adrenalinu“, penězi, mocí, slávou. Zdá se jim, že získávají velice mnoho. A přitom skutečnou cenu, kterou za to platí, neznají!

Satan, tak jako Evropané domorodcům nabízí lidem jako odměnu bezcenné cetky, které mají krátké trvání. Jejich cílem je uspokojit tělesné potřeby člověka, a na to lidé velmi dobře slyší, protože jsou těmito potřebami ovládáni. Snadno se tak na Satanových lákadlech stanou závislými.

Nemají ani tušení, za jak mnoho svůj úspěch vyměňují. 

Satan velice dobře ví, jak nevýhodný výměnný obchod to je. Ale stejně jako dobyvatelé se tváří, že jeho odměny mají velkou cenu a stojí za to o ně usilovat.