girl 1064659 1920 - Blud o tom, že doba konce se pozná podle pronásledování křesťanů

Blud o tom, že doba konce se pozná podle pronásledování křesťanů

Adventistické (a obecně všechny Církevní Organizace Lidí) kladnou velký důraz na vykreslování Doby Konce jako období čipy označených lidí a policie, pronásledující Kristovce schovávajících se v ruinách zničených měst.

Tato klamná konspirační teorie vychází ze špatné INTERPRETACE Biblických pasáží, kde Ježíš popisuje, co všechno se musí stát, než znovu přijde a bude konec času. Samozřejmě to nemyslel tak, že se to bude dít jen až na úplném konci. To co říkal je úplně jasně myšleno jako všechny události světa, které se stanou v časech mezi jeho odchodem a druhým příchodem! Podobně je tomu u Janova Zjevení, kde šelma nutí přijmout své znamení lidi po celou dobu času a nikoliv jen na konci.

Podpora této lživé interpretace pochází z démonských „andělských zjevení

TATO CHYBNÁ INTERPRETACE JE SAMOZŘEJMĚ NEUSTÁLE ZNOVUPOTVRZOVÁNA  lživými proroky, takže  jí věří nejen většina členů Církevních Organizací, ale dokonce i nevěřících, neboť je součástí mnoha ze Satana pocházejících Konspiračních teorií. Dokonce se i věří, že „kvůli vyvoleným však ty dny zkrátil“ znamená, že v době konce budou strašlivé dny pro všechny. Nikoliv. Celý tento Ježíšův projev je varování, že být Kristovcem není žádný med, že Kristovce bude svět mučit a trýznit pro Kristovo jméno, ale dny utrpení jsou zkráceny tak, aby nepodlehl!

příbuzný článek: 

Bezbožník zneužije lidské pýchy při budování své světovlády

Blud o tom, že teprve přijde Tisíciletá říše Kristova