723351 80066102 - Hypnóza - regrese, regresivní hypnóza

Hypnóza – regrese, regresivní hypnóza

Podstata hypnózy

Hypnóza je veřejností mylně považována za otvírání skrytých lidských schopností. Nebo se vysvětluje jako komunikace s „nevědomím“. Ve skutečnosti se jedná o okultismus, o potlačení kontaktu lidského fyzického těla s duchovním tělem, o uvolnění místa pro průnik démonické bytosti. (tedy o posednutí démonem)

Démon poté (nezapomínejte na jeho inteligenci, která je stejná jako lidská) vychytrale předvádí nejrůznější věci, aby důvěřivé lidi MANIPULOVAL. Pomocí úst „pacienta“ říká vše tak, aby lidi klamal.

Hypnózou umožní hypnotizér démonovi mluvit skrze tělo pacienta. Vyučuje pak hypnotizéra a diváky svým manipulativním učením

Z hypnózy tedy pochází nauky, které démoni potřebují pro svůj klam na celé lidstvo. Z hypnózy přicházejí důkazy o správnosti teorie reinkarnace, různé manipulativní učení o minulosti, které lidé důvěřivě považují za PRAVDU, i když jsou to jen lži.

Samozřejmě se démon všemožně snaží vyhnout svému odhalení, neboť lžím démona věří jen ten, kdo nevěří na existenci démona. Jedním z rozsáhlých klamů, které lidé získávají z hypnózy, je učení o činnosti „mimozemšťanů“ na Zemi a různé UFO teorie, které jsou KLAMEM co přichází skrze „hypnózu“.

Hypnóza je tedy posednutí démonem

Jedná se tedy o instantní okamžité posednutí, které je z hlediska spravedlnosti duchovních zákonů možné proto, že pacient i duchovní mistr tento jev CHTĚJÍ.

Informace, získané hypnózou, nejsou tedy informace pravdivé, ale manipulativně lživé. Ke zvýšení uvěřitelnosti těchto informací je většinou použita značná část pravdivých ÚDAJŮ, a mnohá fakta je možné později ověřit. Na základě těchto prověrek se nám potom zdají pravdivé i ty informace, které démon mezi pravdu vložil jako manipulaci, protože ví, že je nemůžeme OVĚŘIT JINAK.

Démon burcuje lidskou pýchu, takže lidé jeho LŽI brání aby sami nebyli zesměšněni

Mnohdy démon burcuje pýchu hypnotizéra na jeho vlastní lidské nadpřirozené schopnosti a vyjímečnost. Hypnotizér si pak myslí, že může dělat s lidmi, co se mu zlíbí a libovolně jimi manipulovat. Manipulován je tedy sám hypnotizér. Je již démonicky naplněn a dále umožňuje démonům vstupovat do nových obětí.

Téměř na stejném principu funguje astrální cestování (sebehypnóza).

Terapie regresivní hypnózou se používá již ve Vědou uznávané lékařské praxi

Napsat komentář