alien 2099934 1280 - Alien abduction, únosy do UFO

Alien abduction, únosy do UFO

Alien abduction, únosy do UFO je souhrnný název, který lživě označuje aktivity satanových démonů v tělesných schránkách. Klamné vysvětlení, že se jedná o činnost neznámých „mimozemšťanů“ pochází přímo od démonů a z démonských učení, ale Světem je dnes všeobecně přijímáno.

Démoni experimentují s oplodněním ženy Semenem Hada (aby na Zemi přišla Ohavnost Bezbožník)  a s implantáty, které mají lidi označit k příslušnosti a poddanosti Ohavnosti Bezbožníkovi.

Taktika obranného lhaní

Teorie existence někoho třetího

Démoni nejprve skrze pýchu donutili lidi vytvořit různá učení Vědy, pomocí kterých naoko a nesmyslně popírali Boha, a lidi tak zavedli do přesně vymezených a připravených názorových kolejí.Toto přesné nasměrování lidského smýšlení umožnilo, aby lidé, kteří předtím žili normálně s vědomím existence Boha a démonů, přijali novou bludnou myšlenku, že existuje NĚCO TŘETÍHO, NEVYSVĚTLITELNÉHO. Jistě by bylo zajímavé, kdyby v Ježíšových dobách někdo mluvil o tom, že ho nepokoušel Satan, ale UFO. Určitě by to nefungovalo, protože tenkrát ještě neexistovaly falešné nauky o tom, že mimozemšťané téměř jistě existují.

Tento kult bylo nejprve nutno vybudovat pomocí Vědy.

Uvědomme si, že se jedná o prastarou geniální taktiku obžalovaného zločince, který usiluje o to, aby vzbudil u veřejnosti sledující jeho obhajobu dojem, že za celým zločinem JE JEŠTĚ NĚKDO TŘETÍ. Vždyť na toho imaginárního třetího pak snadno může cokoliv svádět a říkat: „Já to nebyl“. Svět a jeho nauky  lidem lžou přímo do tváře z obrazovek i z pultů s knihami. I jen při pozorném sledování informací nutně dojdeme k závěru, že  jsou lživé. Přesně podle Božího plánu, aby si každý kdo chce zamiloval iluzi podle své chuti.
Ideální maskování jsou konspirační teorie Nikdo třetí ale neexistuje! To se jen Satanovi skrze jeho nauky Vědy podařilo nakupit horu argumentů, hovořících lživě ve prospěch existence něčeho dalšího. Lidé tedy nevěří na Boha a stejně tak říkají, že nevěří ani na démony, ALE UFO A MIMOZEMŠŤANÉ se jim zdají přijatelní, a tak v jejich existenci věří. Jak účinné a zákeřné!

Vězte, že hlavní argumenty proti Bohu a démonům pochází stejně jako argumenty pro existenci mimozemšťanů ze satanem ovládané Vědy. Přehled celé problematiky je v Příběhu všech Příběhů.

Budou vám lhát i o tom, jak se máte bránit.

Bezbožní a oklamaní lidé vám budou podsouvat nejrůznější lživé návody, jak se únosům bránit. Zamlčí fakt a nejspíš ho ani sami netuší, že démoni i se Satanem podléhají Božím nařízením, která nemohou nikterak překročit, že jediný smysluplný způsob obrany je okamžité odvolání se na nejvyšší autoritu, tedy volání Boha či lépe, jediného jména zjeveného lidem ke spáse, a to je jméno Ježíše Krista. Kdo žádá a věří ve skutečného spasitele o záchranu před démony, nemůže být démony obtěžován, neboť zná jejich nejvyšší nadřazenou autoritu a démoni nemůžou porušit Boží nařízení!

Více najdete na: https://odkrytelzi.cz/slovnik/jak-se-postavit-demonickym-utokum/

Satanovi služebníci, esoterici a magici, (tedy vyznavači démonických nauk) nemůžou nikomu prozradit skutečně účinné taktiky, jak se bránit, neboť by tím zrazovali pány, kterým slouží. Nejspíše vám budou doporučovat činnosti a rituály, kterými sami sebe dostanete do akutního démonického nebezpečí. Pokud vám to bude připadat jako opravdu zákeřné zlé jednání, je to skutečně tak. Démonická lež je bezmezně  zlá.

Ale záleží jen na tom, jestli uvěříte Bohu, Pravdě, nebo lžím satanových démonů, které jsou mnohotvárně proměnlivé jako zboží v hypermarketu.

Co na to veřejnost?

Veřejnost, organizovaná do samovolně vzniklých zájmových skupin, nazývaných UFO kluby, je často velice blízko vysvětlení, o jaký jev se jedná a kdo za ním stojí.

Díky učením Vědy a Satanovo vyučování skrze média je pro ně ale takové vysvětlení „nepřijatelné“, neboť by narušilo pýchu na nabyté poznání. Zájmové skupiny které jsou svou blízkostí pravdě Satanu trochu nebezpečné, bude sám organizovat do celků, které má lépe pod kontrolou v rámci démonského kolaboračního hnutí exopolitika. V konceptu Druhé Vědy pak bude chtít své démony uvádět jinak, tentokráte například jako hodné pomocníky plné lásky a harmonie, a tak temné ufokluby odstraní.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/rozdil-mezi-pernikovou-chaloupkou-a-roztomilym-mimozemstankem/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/myslenka-ze-bible-vynechala-zminku-o-mimozemskych-civilizacich-je-klic-k-prichodu-satana/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/otresna-ohavnost-den-deklarace/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/vedecke-dukazy-mimozemskeho-zivota/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mimozemstane-myslenkovy-zaklad-odporu-proti-bohu/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/maitreya-metteyya-prichod-cz/