957946 22621024 e1398433507412 - Podobenství o požáru v hotelu

Podobenství o požáru v hotelu

Tento svět dospěl do své poslední fáze, a přesně jak nám Bůh už předem sdělil v Bibli, existují stovky a tisíce falešných cest, které se spojují v jednu širokou cestu do záhuby. A existuje také jediná úzká cesta k věčnému životu s BohemJežíš Kristus.

V jednom městě začal hořet hotel. Stalo se to v noci a v hotelu spalo plno lidí. Když na místo dorazili hasiči, všichni čekali, že se dají do práce, začnou hasit plameny a zachrání lidi. Místo toho hasiči udělali debatní skupinku a začali řešit, že by lidi, kteří ještě pořád spí, měli vzbudit nějak jemně, aby se moc nevylekali. A že je nutné prodiskutovat způsob, jak se dostat do zamčených pokojů, aby náhodou někoho neobtěžovali vpádem do soukromí.

Samozřejmě jde o absurdní úvahu. Když je třeba zachránit lidi např. z ohně, nikdo nedebatuje nad tím, jestli je třeba dávat pozor, aby si zachraňovaní při akci neulomili nehet nebo neutrhli knoflík u košile. Svět je v současné době ve velmi podobné situaci. Události pokročily, statisíce a miliony lidí jsou verbovány do služby Satanu skrze channelingové lživé démonské informace a sami tak umožňují démonům, aby jim uzavírali cesty k poznání Pravdy.

Křesťané jsou tu, aby odhalovali Satanovy lži a způsoby, jakými klame, a to bez ohledu na to, že těchto lživých cest stále přibývá. Pravdu nelze sdělovat jemně. Je nezbytné pravdu sdělovat jasně a otevřeně, i když tím riskujeme, že se mnohých lidí dotkneme. Lidé ať si sami zvolí svou cestu, zda chtějí následovat Pravdu, nebo jim vyhovující lživou iluzi vydávanou za „individuální“ nebo „vlastní“ pravdu.

Tento svět dospěl do své poslední fáze, a přesně jak nám Bůh už předem sdělil v Bibli, existují stovky a tisíce falešných cest, které se spojují v jednu širokou cestu do záhuby.

Existuje jediná cesta k věčnému životu – Ježíš Kristus

Není možné hledat kompromisní cesty sdělování pravdy a chlácholit lidi, že se vlastně nic neděje.