780893 65998092 - I děti jsou terčem démonického útoku. Pomozme jim.

I děti jsou terčem démonického útoku. Pomozme jim.

I děti jsou terčem nekompromisního a všudypřítomného satanistického útoku.

Na dětských kanálech v TV a v dětských časopisech jsou na děti nepřetržitě chrleny cílené demagogické informace o magii, satanistických rituálech, démonických symbolech. Nevinné děti se učí se přijmat je jako něco „normálního“, aby byly v následujícím životě dokonale zmateny. Ve školkách se učí například joga, běžně existují kurzy Tai-Chi pro děti… Kdo nevěří, ať se podívá na dětské kanály, internet  a ověří si skutečnost!

Cílem je prohloubit a zdokonalit dětské vnímání k náboženství démonů a okultizmu celkově

Díky okultismem naplněným pořadům je dnes každé dítě západního světa dokonale vyučeno a prozkoušeno ze všech znalostí hinduistických náboženských směrů. Nutno říci, že se tím vytváří prostředí duchovní rovnováhy, neboť i když jsme „křesťanská“ společnost, je možné se současně s tím plně věnovat studiu hinduismu a magie, a to vše zábavnou a podprahovou formou.

Dejme dětem alespoň minimální šanci. Pokusme se zachránit je od tohoto mohutného útoku a ukažme jim také existenci Boha, spravedlnosti, milosti a odpuštění. I když to bude znamenat, že se budeme muset dětem o mnoho víc věnovat a nenechávat tak média vychovávat je za nás.

Jiná situace je u takzvaných indigových dětí, kde je už dítě zcela zasvěceno démonu, né-li přímo posedlé a musí se k tomuto přistupovat se znalostí této problematiky

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/rozhovory-s-nenarozenymi-komunikace-s-nenarozenymi-detmi/

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/indigove-deti-indigove-dite/