portrait 3058443 1920 - Křesťané, vyprahlí po nových učeních, konzumují převážně Satanovo klamy

Křesťané, vyprahlí po nových učeních, konzumují převážně Satanovo klamy

Facebooky „křesťanů“ jsou plné odkazů na učení satanovo, připravené pro oklamání lidí, to proto, že je velká většina křesťanské obce držena v lidských klubech Církevních Organizací a nebo v Rezervacích pro křesťany (tedy ve sborech se Satanistickým vedením). V jejich myšlení vzniká velký hlad po „novém učení a nových informacích“. Jelikož jsou však podřízeni těmto organizacím, musí poslouchat a učit se jen od satanem určených zdrojů. Takové zdroje jsou například křesťanské konspirační teorie, případně jakékoliv jiné věci ohavné Bohu.

Mohutné dílo klamu pohltí každého, kdo se nezajímá o to, co je Boží a co jde naopak proti Bohu

Svět bombarduje všechny lidi mohutným dílem klamu. Ten je ale připraven velice pečlivě a „věrohodně“, že u většiny těch, co se nazývají křesťané, vzniká (světem vnucovaná) silná potřeba stát se konzumentem těchto „nových poznatků“, snad aby člověk „neztratil kontakt s dobou“. Mylně uvažují, že jim Svět chce pomoci, aby se ZORIENTOVALI V PRAVDĚ. Přitom tyto zdroje jsou tu určeny ke klamání.

Ať si tedy každý, kdo miluje Pravdu, zkontroluje, na co „odkazuje“ na svých stránkách. Dobrá rada: Pokud si člověk není jistý, zda odkazuje na něco Božího a správného, je lepší na to vůbec NEODKAZOVAT! Pamatujte, že Satanovo klam pracuje tak, že po 90% správné cesty vás náhle zavede do ohavného, proti Bohu jdoucímu klamu.

Příbuzné články k rozsuzování zde:

http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/vycet-pasti-na-soucasneho-krestana.html
http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/rozsirene-lzi-a-bludy/ten-kdo-nas-varuje-muze-taky-pouze-manipulovat.html
http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/slovnik/manipulator.html

Lidé bez vedení Božím Duchem Pravdy jsou paralyzování tím, že jsou nuceni dodržovat ESOTERICKÉ ZÁKONY

Zákon Přitažlivosti, tvořící základ satanovo učení klamu The Secret (přitahování věcí z Vesmíru) je vnucován křesťanům v podobě, že: „nesmí mluvit o Satanu ani se o jeho aktivitách vzájemně informovat, NEBO HO BUDOU PŘITAHOVAT“! Je to ale stejný blud, jako by někdo tvrdil, že autoservis přitahuje nehody, nebo že konference boje proti rakovině přitahuje rakovinu.

Satanisté, držící takové lidi v šachu svých propracovaných organizací ale vědí, že uvnitř jejich myslí panuje hlad a proto jim povolují konzumovat nějaké to „učení“, ale pouze ty, obsahující směsi klamů různých typů. Tito „křesťané“ jsou přeučování satanem nic nevnímat a hlavně NEROZSUZOVAT

Je pozoruhodné sledovat, jak jsou lidé hlásící se k následování Krista velice NEPOZORNÍ, lhostejní a ignoranští, zatímco následovníci Satana jsou velmi spořádaní, znají dobře učení svého pána. Satanistům, esoterikům a kouzelníkům stačí, aby své akce Ducha Bezbožnosti POJMENOVALI Božím jménem, nebo Biblickým názvem a získají zástupy takových „křesťanů“. Zatímco Satanisté a vyznavači nepravosti tak nepozorní nejsou, okamžitě poznají Boží pravdivá slova, jako slova svého nepřítele.