1206653 46373835 - Lidé touží být bohy

Lidé touží být bohy

Satan masivně zesiluje svou kampaň ohledně vzestupu lidí na vyšší, „božskou“ úroveň; momentálně je propojována s rokem 2012. Lidé toto učení stále ochotněji konzumují z několika důvodů.

  • Pokud jde o údajný konec světa na konci roku 2012, lidem učení o přechodu do „božského“ stavu poskytuje útěchu a vyhlídky na to, že místo konce přijde něco lepšího.
  • Lidské pýše se zamlouvá slyšet, že my lidé jsme přece něco více a vlastně žádného Boha nepotřebujeme.
  • Lidé se po celou dobu existence lidstva snaží sami sebe přesvědčit, že jsou schopni rozhodovat, co je dobré a co zlé a mohou vládnout sami sobě. Teorie o božské podstatě lidských bytostí tomu výborně nahrává.

Ve skutečnosti ale lidé nemají přesnou představu o tom, co by v údajném božském stavu měli dělat. Většina si jich představuje božský status jako možnost uspokojovat svou tělesnost, nebo stav, ve kterém člověka nic netrápí a je nad všechno povznesený, popřípadě život ve kterém jsou veškerá přání „zbožštělého“ člověka okamžitě splněna.

Satanovi služebníci slibují lidem například schopnost levitovat nebo získat cokoli si zamanou (princip Tajemství). Pyšní lidé, kteří nemilují Boha a pravdu v Něm, se rádi uspokojují myšlenkou, že se brzy stanou „bohy“, i když sami nevědí, co přesně od tohoto stavu mohou a mají očekávat. Pro jejich pýchu je zcela dostačující přesvědčení, že budou něčím lepším a větším.

Není pochyb o tom, že v době vlády Bezbožníka démoni lidem poskytnou smyslové prožitky, kterými je snadno přesvědčí, že nastalo to, o čem je jejich učitelé informovali. 2Timoteovi 4,3  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

Nejde v ničem o nový trend. Satan sliboval stejnou věc už prvnímu lidskému páru. Genesis 3, 4-5  Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

Lidé tedy nemají konkrétní představu, co by jako ony božské bytosti dělali, jak přesně by žili. Přesto po přechodu na údajně vyšší úroveň touží a většina z nich si představuje, že půjde o stav, v němž zmizí všechno, co se jim na současném životě nezamlouvá a budou disponovat neomezenou mocí.