alone 2666433 1920 - Pravda, vlastnosti pravdy

Pravda, vlastnosti pravdy

Pravda podle těla (lidského smýšlení) a skutečná Pravda se často liší. Pojem pravda vnímaná tělesným smýšlením může být i úplně jiná, než skutečná Pravda. Pokud přemýšlíme tělesným rozumem, tak se pojem „pravda“ mění podle toho, kolik lidí nějaké věci věří, tedy jaká je společenská nálada. Operování s pojmem “pravda”  má smysl jen tehdy, existuje-li absolutní norma. Pocity člověka nejsou a nemohou být směrodatné pokud jde o rozsouzení, co je pravda a co ne. Pro ortodoxního muslima je pravdou, že je “dobré” zavraždit dceru, která byla znásilněna, aby tak nepošpinila rodinnou čest. Jestliže pro člověka není pravý Bůh absolutní normou, pak se takový člověk ocitá v chaosu, kdy se snaží vše rozsuzovat podle vlastních emocí, dojmů a principů tělesného rozumu. Je to ale jako by nestál na pevné zemi, ale na pohyblivém písku.

Vztah pravdy a lži: Mějme pořád na paměti, že LEŽ a KLAM sama sebe vždy pojmenuje slovem „PRAVDA“. Vždyť přeci lže, a za pravdu se záměrně schovává. Lež přeci není tak hloupá, aby se pojmenovala pravým jménem „LEŽ“. Pod označením „pravda“ se tedy skrývá pravda i Lež, podle jednoduché statistiky dokonce lež mnohem častěji.

Pravda se NEMĚNÍ podle toho, jak MNOHO lidí tomu věří!

Je nesmyslné si myslet, že i absolutní Pravda je proměnlivá jako tělesné iluze. Přesto mnoho lidí, kteří nepřijali lásku k Pravdě, přesně takto proměnlivě absolutní Pravdu vnímají, i když je to zcela proti nejobyčejnějšímu selskému rozumu. Přitom platí, že: Pravda VŮBEC NENÍ ZÁVISLÁ na tom, kolik LIDÍ, NĚČEMU VĚŘÍ. I kdyby NĚČEMU nevěřil NIKDO, může to být Pravda! Naproti tomu v tělesném smýšlení, pokud by se taková pravda zrovna nikomu nelíbila, nikdy by se nestala oblíbenou

Někdo tvrdí, že se podle množství lidí, kteří něčemu věří dá ZMĚNIT absolutní Pravda. Například když všichni na Titaniku budou věřit, že se nepotopí, tak že se nepotopí, „zákon přitažlivosti“ The Secret, bude lživě tvrdit, že to tak funguje, ale je to jen Satanovo klam, aby mu na to lide naletěli. Učení, u kterého se Satan člověku vysmívá za jeho hloupost a naivitu.

Pravda není kromě toho, že je pravdivá, nijak zvlášť LÉPE znějící, než lhaní. Ba naopak, rozumem můžeme vidět, že lež se dokáže libovolně přizpůsobit každému člověku a proto obelhaný člověk vždy obdrží to „co se mu nejvíc líbí“. Proto pro něho bude lež vždy „příjemnější“ než Pravda.

U skutečné Pravdy NEMÁ SMYSL zvyšovat její „důvěryhodnost“ dodatečným obalem

Jelikož se člověk ve svém životě setkává většinou se lží, přetvářkou a pokrytectvím, zvykl si na to, že světem sdělovaná „pravda“ je vždy obalena do doplňujících informací. Tyto vylepšující doplňky mají za úkol zvyšovat důvěryhodnost informačního zdroje. Svět dokonce požaduje, aby ten co říká nějakou zásadní informaci byl takzvaně DŮVĚRYHODNÝ. Jinými slovy, aby jsme si o něm mysleli, že PŘECI NEMŮŽE LHÁT. Nebo, aby veřejnosti nebyl znám důvod, PROČ by měl dotyčný lhát. To ale samozřejmě VŮBEC nesouvisí s tím, zda dotyčný LŽE a nebo NELŽE.

Zvyšování „důvěryhodnosti“ dodatečnými informacemi má smysl jen pro manipulaci!

Pak je otázka, jaký je účel takové manipulace. V praxi víme, že všechny velké podvody byly dosaženy OKLAMÁNÍM někoho, kdo si myslel, že pravda je jiná

Počítá se s tím, že člověk uvažuje tělesně a zná případy, kdy někdo potřebuje někoho přesvědčit aby něco udělal, tak mu k informaci, které se dotyčný brání, přidává další „doplňující“ informace – „Jsem odborník“

Emocionálně upravená pravda se jmenuje „milosrdná lež“

Je to vždy forma manipulace, která může být míněna dobře i špatně. V tělesném způsobu uvažování nastává běžně situace, že člověk hluboce emocionálně pohnutý za pravdu vydává lež, protože vnitřně cítí, že tak obelhávanému člověku udělá dobře. To je známý pojem „milosrdná lež“.

Tělesně uvažující lidé se tak nechají snadno nachytat na „důvěryhodnost zvyšující údaje

Tělesně uvažující lidé se soustředí na osobní data a osobní informace těch, od kterých informaci či proroctví slyšeli. Tento způsob je ale zcela k nepotřebě, jelikož je možné takto uvažující lidi velice snadno OBELHAT a MANIPULOVAT. Stačí jim totiž ke lži přidat důvěru vzbuzující „dodatečné dobře znějící argumenty“, a oni se nechají nachytat, protože je chybně pochopí jako pečeť zaručené důvěryhodnosti. Křesťan musí spoléhat na Ducha Svatého, ducha Pravdy, kterého nám zde zanechal Ježíš Kristus.

Pojem „hledání pravdy“ je předmětem základního sebeklamu

Mnoho lidí tvrdí: „Já chci poznat skutečnou pravdu za každou cenu“. Ale většina tím myslí: „já si chci definovat, co je mému srdci blízké“. U většiny lidí se tak hledání pravdy stane jen nekonečným sháněním argumentů, jak obhájit to, čemu chce věřit jejich srdce. Pokud pravda nebude v souladu s jejich představami, vyignorují tyto důkazy a fanaticky se přidrží vlastní zamilované iluze.

Jako malý příklad uveďme například lidi, kteří důvěřují „Vědě“

V hypotézách o vzniku Vesmíru a života evolucí a přitom zcela přehlížejí fakt, že „Věda“ nemá pro nic z toho žádné vysvětlení ani o tom vůbec nic neví. Postačí jim fakt, že se „Věda“ velmi vážně tváří a vědci se zachmuřelým čelem dělají, že na tom velmi intenzivně pracují a pravda už je „téměř na dosah“.

Pravda je konečná a absolutní veličina

Neexistuje subjektivní pravda, pouze různé reakce na jednu skutečnost. Také neexistuje souběžně více pravd. To, co se často označuje slovem pravda, ale není to reálné, se nazývá ILUZE. Tedy Lež pokládaná mylně za Pravdu. Pokud potkáme někoho, kdo má Pravdu, nutně bude vykazovat známky netolerance vůči jiným informacím. Nemůžeme jej tedy nikdy donutit, aby spojil své názory s názory jinými.

V encyklopediích je proto tak jednoznačný pojem, jako je pravda, vysvětlován s tendencí úplně zkomplikovat tuto základní věc do nesrozumitelné definice. Ta bude našeptávat do lidského podvědomí, že pravda prakticky neexistuje.

Přesto každý jedinec definici a podstatu Pravdy dokonale zná a NEpotřebuje tedy filozofického výkladu.

  • Když dítě přinese ze školy pětku, nikdo zřejmě nepoužije jinou teorii pravdy k tomu, aby se mu pětka zdála jako trojka.
  • Když bude v obchodě zavřeno, nikdo nebude řešit, jestli to podle jiné definice pravdy náhodou neznamená, že je vlastně otevřeno.
  • Když vám náklaďák rozválcuje mobil, také nebudete hledat filozofii, podle které je ten mobil vlastně bez škrábance.

Bláhový je ten, kdo se domnívá, že hledá Pravdu, a přitom jen hledá odpovědi na otázky, vztahující se k nějakému běžnému subjektu nebo osobě. Ten, kdo hledá úplnou Pravdu, musí ji vždy poměřovat k úplné, konečné autoritě, tedy k Bohu.

Pravda mezi Iluzemi nijak nevyčnívá a ani nemůže. Její jedinou zajímavostí je pouze fakt, že je pravdivá

V reálu se hledání pravdy vždy nakonec transformuje v hledání Dobra a Zla, tedy co je dobré, a co je špatné. Opět je bláhové se domnívat, že když budu hledat, co je dobré a co zlé pro mě nebo pro mou komunitu, že tím naleznu skutečnou Pravdu. Nikoliv. Opět naleznu jen to, co se zalíbí mě a mým blízkým. Rozeznání toho, co je dobré a co je zlé v konečném důsledku, je nutné ponechat nejvyšší autoritě Boha Otce, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli a skrze proroky z Ducha Svatého.

Víte proč je důležité, aby lidé přistupující k Bohu milovali Pravdu více než své vlastní zamilované Iluze? Protože iluzí je nekonečné množství, ale Nebe je jen jedno a v něm jen jedna Boží Pravda. Pokud někdo vymyslel své vlastní nebe, po kterém touží, byl by nešťastný v tom Pravém

příbuzný článek:v

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/podobenstvi-o-trojstrannem-bilboardu-2/

http://odkrytelzi.cz/nezarazene/co-ti-lide-vlastne-cekaji/ět

ě, světová pravda, univerzální pravda, konečná pravda, pravda o Bohu, ppříoznání pravdy, pravda a UFO, zatajování pravdy, manipulace pravdy, manipulace s pravdou, pravda a tajemství, hledání skutečnosti, skutečná pravda, odhalená pravda, odhalené pravdy, pravdivé terorie, Bůh a pravda, pravda o Satanovi, pravda o démonech