767682 28509903 e1396650923798 - Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Tak, jak je psáno v Bibli, Ježíš posílá svým učedníkům Boží pomoc v osobě Ducha Svatého, který vysvětluje a potvrzuje biblickou zvěst v srdci každého člověka, který přijal lásku k Pravdě a chce být Kristovcem. Poprvé se tak stalo na svátek letnic, kdy apoštolové na Ježíšův příkaz v Jeruzalémě čekali, až jim sešle Ducha Svatého, Ducha pravdy

Jak se projevuje Duch Svatý v lidech

Působení Ducha Svatého by se dalo připodobnit k duchovnímu hlasu, který usvědčuje vše, co není z Boha a radostně souhlastí s tím, co je Bohu milé.

Projevuje se tak, že je Boží člověk varován před bezbožností a satanovo pastí tím, že cítí nelibost Ducha Svatého k nečistým věcem a radost z Božích věcí.

Duch Svatý tvoří protiklad k učením světa a naukám démonů, které je nutné studovat a nebo je následovat jen podle tělesných pudů. Nauky světa a tělesné pudy řídí duchové nesvatí, mocnosti a démonské síly, což je nutné kvůli spravedlnosti a úplné svobodě volby lidských bytostí.

Církevní Organizace často na Ducha Svatého úplně zapomínají

Existují celé rozsáhlé interpretace Bible, které Boží osobu, tedy Ducha Svatého, Přímluvce, vůbec neuvádějí!

Duch Svatý a duch Bezbožnosti jsou vzájemným protikladem!

Není možné slučování Božích principů s principy tělesnosti, což je v Bibli na mnoha místech popsáno různými slovy. Například že není možné sloužit dvěma Pánům, nebo: „kdo se snaží zalíbit lidem, nemůže se líbit Bohu“.

Přesto se spousty Církevních Organizací snaží prosadit principy tělesnosti, proto, aby se zalíbili lidem a aby vedoucí Organizací mohli nabírat další členy. Děje se tak v souladu s příchodem Ducha Bezbožnosti, za kterým stojí Satanovo působení. Duch Bezbožnosti postupně zachvátí vše, čemu se říkalo bůh a co se jako bůh uctívalo.

Co Duch Svatý opravdu není

Duch Svatý není něco, co by člověka posedlo, převzalo kontrolu nad jeho myslí a tělem, a proměnilo v ovládanou loutku. Mnozí si přejí udělat nějaký „silný rituál“, aby mohli být posednuti tímto „kvalitním Duchem“.  Aby tak byli tak bez vlastní snahy a přičinění protaženi nástrahami života na zemi až do Nebe. To není pravda. Duch Svatý tu není k manipulaci a k ovládání, ale je tu k výchově ve spravedlnosti a k poznávání Božích věcí.

Člověk nebude nikdy Duchem Svatým někam proti své vůli vláčen. Hlas Ducha Svatého může různými způsoby přebíjet, tlumit nebo vůbec neposlouchat.

Duch Svatý vyžaduje aktivní přístup a ne pasivní oddanost

Lidský rodič také nevychovává své dítě k tomu, aby ho až do smrti poslouchalo na slovo a aby si nechalo každý den rodiči určovat, co má dělat. Tak jako lidský rodič vychovává své dítě k tomu, aby obstálo ve světě, tak Bůh vychovává své děti ke spravedlnosti a k tomu, aby mohli být tam, kam je povolá, správně vybaveni. Tedy v Boží přítomnosti (v Nebi), na místech, které není lidské myšlení v těle vůbec schopné si představit.

Je nutné Ducha Svatého poslouchat, naslouchat mu – poslouchat, co potvrzuje. Ducha Svatého NEUHAŠOVAT! Uhašování Ducha Svatého, nevnímání toho, co potvrzuje, je vzpoura proti Bohu a velký hřích!

Duch Svatý je pro ty, co přijali lásku k Pravdě

Letnicemi to však neskončilo a děje se to i dnes, protože Bůh své sliby plní i po dvou tisících letech a každému, kdo uvěří v Ježíše, sešle tuto posilu. Duch svatý je ukazatelem živé víry, tak jako je rak ukazatelem čisté vody. Kde je Duch svatý, tam je skutečný a živý Bůh, tam je zmrtvýchvstalý Kristus.