fantasy 2861815 1920 e1509920569783 - Kdo může sjednotit celý Svět. Kosmický Kristus

Kdo může sjednotit celý Svět. Kosmický Kristus

Kdo může sjednotit celý svět? No přeci ten, kdo je pánem všech nejrůznějších klamů! Sjednotit jej může ten, kvůli kterému je svět rozdělen na nepřátele.

Svět je nepřátelsky rozdělen na islám, hinduismus, budhismus, vědecký ateismus, křesťanství…. Je ovšem jen jeden Bůh Stvořitel a jen jedna Pravda. Zvěst o Bohu Stvořiteli nám přináší Bible, a do Božího Království nás uvádí Boží Syn Ježíš Kristus. Jen málokdo ale miluje pravého Boha Stvořitele celým svým srdcem, duší i myslí!

Satanu bylo Bohem dáno, aby vytvořil mnohá náboženství jako falešné cesty svodu pro ty, co milují různé klamy.

Satan přikáže všem rozděleným, aby se sjednotili a přijali za boha jeho. Za boha mnoha tváří a velkého klamu. On sjednotí všechny, kteří poslouchají jeho učení.

Sjednocení celého světa JE MOŽNÉ, ale za předpokladu ignorace pravdy

Mnoho lidí nevěří, že je skutečně možné sjednocení celého světa. Mnozí si myslí, že takovou úžasnou věc by dokázal jen sám Bůh. Takoví lidé se pozastavují nad tím, jak by se mohlo stát, aby se všichni náhle připojili k vyznávání Pravdy bez toho, aniž by je někdo nezmanipuloval násilím. Je to ale chybná úvaha a tak se to opravdu NEMŮŽE stát.

Sjednocení světa totiž nebude k PRAVDĚ, ale bude sjednocením VE LŽI. Sjednocení k pravdě násilím by přeci stejně nebylo možné od Boha, který nás stvořil a dal nám svobodu volby.

Sjednocení ke LŽI je satanova specialita. To on je strůjcem lživých nauk svodu, ale až zmizí ta překážka, co mu doposud brání, promluví na každého jeho zamilovanou ILUZÍ.

Satan káže toto: „Všechna učení jsou projevy jednoho boha. Já jsem alláh, panna Maria, Budha, Kosmický Kristus, kosmonaut který vás stvořil v laboratoři před milionem let, Martreyia, prostě všechno, co jste chtěli.“

Jenže ten univerzální bůh nebude Stvořitel, ale Lhář, Boží Odpůrce a svůdce. Neboť spravedlivý Bůh neklade pasti tak, aby všichni skrze všechna učení museli nakonec přijmout jeho, nýbrž spravedlivý Bůh se dá nalézt jen spravedlivým.

Napsat komentář