african lion 2888519 1920 - Polopravdu Kreacionismu použije Satan pro sebe

Polopravdu Kreacionismu použije Satan pro sebe

Není možné svědectvím pomáhat, pokud lidem neříkáme celou pravdu, pokud říkáme jen její část. Pokud víme o nějakých dalších skutečnostech, které vynecháváme ze svého svědectví, pomáháme tomu, kdo má na zatajování těchto skutečností zájem.

Kreacionismus bez uvedení Satanovo záměrů slouží Božímu Odpůrci

Kreacionisté slouží Satanu tím, že ve jménu „dokazování božího Stvoření“ popírají Evoluční teorii, ale ve svém vyučování Satana a jeho klamavé záměry VYNECHÁVAJÍ.

Jako „křesťané“ znalí Bible přeci o Satanu a jeho svodu VĚDÍ. Pokud ho NEvyučují, tak připravují půdu pro Satana, který neúplné svědectví doplní a vytvoří si tak falešné Vědecké důkazy vlastního božství.

Musíme si uvědomit tato fakta:

  • Satan také potřebuje popřít evoluční teorii! Protože ta pochází z druhé fáze jeho klamu lidstva. Musí se sám prohlásil za boha a proto smete evoluční teorii Vědy ze stolu.
  • Satan potřebuje lidi, kteří vyučují o lživosti evoluční teorie ve „jménu dokazování boha“, ale zároveň mlčí o Satanovi. Satan sám si připraví Vědecké důkazy, které zapadnou do kreacionistických nauk. Tím kreacionismus vlastně bude obsahovat jen argumenty, že Satan musí být naším bohem a stvořitelem života.

Satan sám sebe představí jako „mimozemšťany“ co založili život na Zemi, což kreacionistické nauky dokonale potvrdí. Satan sám sebe prohlásí za Boha a lidé sebe sama přesvědčí o tom, že to tak je správně.