909243 21738772 - Pokání a další významově změněná slova

Pokání a další významově změněná slova

Pokání je změna smýšlení!

Pokání je jedno ze slov, u kterého Satan změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova HříchSpasení, Evangelium, Prorok, NepravostPeklo a další)

Co „Pokání“ NENÍ

Pokání není jen LITOVÁNÍ toho, že jsem něco hrozného udělal. Tomu se říká lítost. Sama o sobě je ale zcela k ničemu, když nevede ke změně smýšlení. Někdo něčeho lituje, ale když ví, že to stejně udělá znova, k čemu je jeho lítost dobrá.

Změna smýšlení není možná bez poznání a pochopení věcí!

Pokání je tedy postupná změna smýšlení, je to základ cesty k Bohu

Člověk se rodí svobodný, spíše ovládaný pudy a mocnostmi. Jak nabírá sílu, učí se zvládat potřeby svého těla a začíná vnímat okolní svět. Každý vychází z tělesného světa, který se řídí tělesnými pravidly, kdy nehraje rozhodující roli ani Spravedlnost, ani Pravda.

Bůh říká: „Měňte své myšlení, zahazujte názory jenž poznáte jako špatné“

Satan říká: „Stůjte v tradicích, držte se svých názorů“

Lidé, kteří přijali lásku k Pravdě musí mnohokráte projít Pokáním, kdy uvidí své konání podle těla jako špatné, své skutky budou hodnotit jinak a učiní tak změnu smýšlení, tedy pokání. Toto je vývoj směrem k poznání Pravdy a Boha. Tak jako nás Bůh Stvořitel vyzývá, aby jsme jej hledali,  prosili o moudrost, v něho doufali, kníže tohoto Světa, Satan, nás vyzývá abychom své myšlení neměnili, abychom zůstávali pevně v tradicích a stáli si za svými bezbožnými a špatnými názory celý život.