396369 1688 - Kristova Církev, tělo Kristovo, obecná Církev

Kristova Církev, tělo Kristovo, obecná Církev

Kristova Církev, tělo Kristovo, není v žádném případě lidmi ustanovenou a řízenou církevní organizací.

Skutečná Církev Kristova je tvořena všemi, kteří milují pravdu v Bohu a věrně ji následují. Hlavou této Církve je sám Ježíš Kristus, učitelem je Duch svatý, který byl věrným seslán po Ježíšově odchodu do nebe, aby je uvedl do veškeré pravdy a vyučil všemu, co potřebují znát. Nelze proto Církev Kristovu ztotožňovat s žádnými lidskými organizacemi, spolky, kluby či sektami.