stockvault space pictures111153 - Mimozemšťané...

Mimozemšťané…

Kdo jsou „mimozemšťané„? Existují? Je nesmyslné pokládat si tyto otázky, pokud nechceme znát pravdu, ale jen předem zamilovanou lež! Slovo „Mimozemšťané“ je pojmem, za který se kryjí andělé ve vzpouře proti Bohu a v boji o oklamání lidí.

Hlavní součástí  klamu a finálního podvodu na lidské pokolení je vytvoření lidského SEBEPŘESVĚDČENÍ pomocí Vědy (klamná učení světa), že v „tak obrovském Vesmíru“ MUSÍ existovat „mimozemšťané“. Tím Satanovo démoni mohou nerušeně působit, jako „někdo třetí“. Ironií je, že sami démoni nás pak vyučují, co si o nich máme myslet a čemu máme věřit. Hlavní velitel těchto „mimozemšťanůSatan se ve správný čas, prohlásí za boha, našeho stvořitele.

Argumenty jsou a budou „vědecky logické“, nicméně falešné a NEPRAVDIVÉ, ale kdo se o to bude zajímat…

Lidé se SEBEPŘESVĚDČÍ smyšlenými, ale zaručeně logickými argumenty. Lidé nejsou schopni tento klam prohlédnout, neboť většina lidí nenávidí Boha a víra v „mimozemské bohy“ je základem jejich odporu proti Bohu.

Satan moc dobře ví, že člověk udržovaný v sebeklamu všemožnými „divy a zázraky“ působícími na jeho pýchu na vlastní dokonalost, jedinečnost a chytrost se už nedokáže z tohoto osvobodit.

Satan připravil past logiky, která z něj logickou dedukcí udělá (falešného) boha

Veškerá Věda, učení a filozofie je směřována tak, aby se lidé sebepřesvědčili o nutnosti existence „mimozemšťanů“ a poté v dalším logickém kroku přivítali jejich učení skrze channeling. Poté udělají lidé z vládce démonů (tedy z vládce „mimozemšťanů“) skutečného otce lidstva, zakladatele života.

Tím se Satan postaví za všechno, co se uctívalo a čemu se říká bůh. Vydá sám sebe za boha a to je ta největší Ohavnost Bezbožnosti.

příbuzné články:

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/myslenka-ze-bible-vynechala-zminku-o-mimozemskych-civilizacich-je-klic-k-prichodu-satana/

http://odkrytelzi.cz/nezarazene/past-fikce-dosahuje-ohromnych-rozmeru/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/jakmile-se-zacne-mluvit-o-bohu-ktery-je-svazovan-casem-mluvi-se-uz-o-satanovi/

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mimozemstane-myslenkovy-zaklad-odporu-proti-bohu/