angel 2512756 1920 - Andělé, andělské astrální jemnohmotné bytosti

Andělé, andělské astrální jemnohmotné bytosti

Andělé jsou služební bytosti Boha Stvořitele. Jelikož disponují schopnostmi, které se nám lidem zdají jako nadpřirozené „božské“, nemůžeme jejich činnost přímo pozorovat. Andělé, kteří se od Boha odloučili spolu se Satanem se nazývají démoni. Není v lidské moci rozpoznat, kdo je Boží Anděl a kdo Satanovo démon

Proto bylo Bohem stanoveno jednoduché orientační pravidlo: ANDĚLÉ S LIDMI NIKDY NEKOMUNIKUJÍ ZA SVOU OSOBU! Člověk se má odvolávat vždy rovnou k Bohu, jinak se stane obětí démonského klamu

Esoterici LŽOU, sami oklamáni

Proto, pokud vám někdo z esoteriků či magiků nabízí služby nějakého anděla, případně nějakého „anděla“ kontaktuje a on se například představí jako „Boží anděl“, prostě lže, je to démonMusíme se spolehnout na Boží Slovo, anděly nevyvolávat a zbytečně se tím nevystavovat démonickému KLAMU a posednutí.

Jak poznat že esoterik lže?

Esoterici, falešní učitelé a další satanovi služebníci vám klidně dají na výběr, kterému „andělu“ vás budou zasvěcovat. Mají dokonce i příručky s andělskými charakteristikami. Dá se ale velmi snadno poznat, že lžou. Odvolávají se totiž neustále na Boha a Bibli, ale zároveň říkají věci, které Bibli odporují! Nikdo z nich vás neupozorní na ROZPOR mezi tím co říkají a za co se vydávají. Říkají prostě, že jednají podle Boží vůle, ale ve skutečnosti dělají něco opačného. To je jasná lež. Za Boha a bibli se jen schovávají!

Weby a knihy o komunikaci s „dobrými anděly“ jsou VŠUDE

Weby mladých okultistek, vědmiček a čarodějnic jsou přímo nasycené neustálou komunikací s anděly. Tyto často neinformované služebnice démonů se nechají těmito bytostmi klamat (prostřednictvím chanellingu) a spolu s démony tvoří nové a nové lákavé lži o tom, jak je možné s démony bojovat, jak je možné anděly volat a podobně. Vzhledem k tomu, že jsou ve službách satanových démonů, bývají extrémně alergické na jakékoliv zmínky o pravém Bohu, případně Ježíši Kristu a jeho díle Spasení.

Jelikož informace démonů jsou lstivé a zlé, nemohou být předávány přímo do srdce a mysli člověka (jako jsou v něm vepsány například morální zásady), ale je zapotřebí přímého diktování slov, aby se klamavá lest dostala na papír v účinné podobě. (Podobně jako lstivě napsané nevýhodné obchodní smlouvy mezi lidmi)  Tato metoda diktování informací se nazývá channeling.

Úloha „indigových dětí“ v řadách satanovo armády klamu

Jistou výjimku tvoří indigové děti, které jsou démony ovládány mnohem intenzivněji a mohou tedy být ve svých lžích ještě přesvědčivější a účinnější.

Jejich řeči budou nesmírně sladké. Jak říká Bible ve Zjevení (budoucích událostí), budou lidem „lechtat sluch“.

Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Lidé, kteří vám budou nabízet různé věci pod názvem: andělská terapie, andělské léčení, andělské uzdravení, andělská komunikace, andělský tarot, andělské horoskopy, andělské příručky a podobně… bývají často v pasti démonické superláskyFalešná démonická superláska je u těchto lidí vybudována na základě tělesných příjemných pocitů, které zažívají při šíření satanových bludů a při matení lidí svými naukami. Ve skutečnosti vůbec nevědí, co se děje, mají jen mlhavé infomace, že se zúčastní nějakého přerodu, nebo převibrování do nějaké jiné úrovně. Netuší, že převibrování se nebude týkat jich, ale démonů, kteří tímto s konečnou platností ovládnou Zemi a její lid.

Jak se ke komunikaci s anděly staví Církevní organizace?

Například Římskokatolická církevní organizace oslovování andělů plně podporuje ve svých oficiálních modlitbách, čímž přímo nahrává démonům k manipulaci s lidmi a vyzývá své oklamané ovečky ke komunikacím s Anděly:

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.

Církevní organizace Adventistů sedmého dne  uznává a předává učení Ellen G. Whiteové (jejich zakladatelky), které přijala „od anděla“. Podobně je na tom Mormonská církevní organizace, Scientologická církevní organizace a další. Organizace Svědků Jehovových neuznává Ježíše Krista jako Boha, ale pouze jako anděla, tedy stvořenou bytost a Ducha Svatého jen za jakousi „energii“, to je forma extrémního rouhání! Ostatní církevní organizace po většinou buď neví, co si o tom všem mají myslet, nebo ví pravdu, ale vše tolerují a mlčí v zájmu „ekumeny„, úsudek si udělejte sami.