angel 2361010 1920 - Vzývání andělů je myšleno jako snaha přelstít Boha

Vzývání andělů je myšleno jako snaha přelstít Boha

Satan v poslední době posílá skrze chanelling a zástupy svých služebníků množství nejrůznějších návodů, jak vzývat anděly a provádět různé andělské rituály. Každá taková nauka ale obsahuje nějakou formu lži

V některých z těchto nauk se mluví o tom, že je nutné vzývat anděly, (je zde samozřejmě zamlčováno, že démoni patří mezi andělské bytosti). Vzývání andělů/démonů se tak skrývá za názvy jako andělské terapie, léčení s archanděly a podobně.

V dalších naukách jsou andělé nahrazeni neosobním Vesmírem, Universem. (Nauky Vesmír ti to dá, objednávání z Vesmíru) To je lež určená pro ty, kterým se první lež o andělech nelíbí.

Vzývání andělů je v první řadě snaha obejít (přelstít) Boha!

Ten, kdo ke vzývání andělů vybízí, zároveň říká, že se jedná o spolupráci s Božími anděly. Takový hanebník ale zamlčuje, že vzývat Boží anděly nesmíme!!! (neboť nemáme jak je rozlišit od démonů) Máme prosit pouze Boha, pokud chceme dobro od Boha. Bůh pak rozkáže svým věrným andělům, co mají dělat, Bůh na rozdíl od nás zná své anděly.

Za tímto učením jsou Satanova slova lákání: „Pojď a urvi si, co ti patří. Ty to dokážeš, jsi něco víc než ostatní. Spolu jsme silní, Nabízím ti to. Neptej se Boha a ber, Bůh na tebe stejně nemá čas. Já ti to všechno dám, jen nepros Boha ale vzývej MĚ“

Bůh nám v Bibli vysloveně zakazuje, abychom se klaněli nebeským zástupům. Sám říká, že si svou slávu nenechá nikým vzít!!!

Na konci roku 2010, již není nic zvláštního na tom, že je možné legálně podnikat a za 11tisíc korun českých nabízet zasvěcení andělům/démonům v rámci podvodu s názvem  „ANDĚLSKÝ CERTIFIKOVANÝ PROGRAM“

Kdo vyučuje vzývání andělů, vyučuje podvod a spolupodílí se tedy na hanebném zlém díle!

Ten, kdo nás nabádá k tomu, abychom vzývali anděly přímo, lže, aby zamaskoval, že se nejedná o anděly věrné Bohu, ale o Satanovy démony, vydávající se za ně. Takový služebník se ohání slovy Světlo a Láska. I to je klam šířený oklamanými. Rozhodující je, komu takové dílo slouží a kam jeho nauky lidi dovedou.

Ten, kdo požaduje dobré věci z Boha, ale Boha ctít nechce

Lidé, kteří vzývají anděly, by měli chtít dobré věci. Je v nich ale něco, co jim brání obrátit se na Boha přímo. Možná je to někdy jen NEINFORMOVANOST, ale je to také snaha PODVÁDĚT i v duchovní oblasti a podvádět Boha. To je ale nesmírně naivní.

Dobré věci jsou jen od Boha. Od démonů můžeme získat jen něco, co může být pro nás sice zdánlivě dobré, ale je to klam. Démoni nás VŽDY obelstí a i když se nám bude zdát, že pro nás něco dobrého udělali, už někde jinde platíme krutou daň a nebo jsme způsobili zlo jiným lidem.

Samozřejmě se najde velké množství lidí, kterým vůbec nevadí zlo páchané na jiných

Hlavně že mají prospěch oni sami. Takoví lidé ale nejsou z Boha a nemají podíl na Božím království. Proto dostanou od démonů to, co sami chtějí páchat jiným.

Zákon přitažlivosti je krutý nesmysl a čisté zlo

Myšlenky „zákonu přitažlivosti“ jsou nesmyslné. Každý, kdo nad tím uvažuje, musí vzít v úvahu, že lidské touhy a přání jsou převážně zlé. Tedy v každý okamžik existuje několik osob, které mají vzhledem k nám špatné a zlé touhy.

Pokud takové osoby také aplikují „zákon přitažlivosti„, museli bychom se jim začít bránit. Lidé by tak museli začít aplikovat „obranná kouzla„. Tím se ale neinformovaní lidé budou muset obracet zase na démony a jen okolo sebe utáhnou smyčku démonské závislosti. Běda takovým.

Démoni se baví, jak lidé do této léčky snadno a nerozumně vstupují. Každý přemýšlej nad tímto varováním, možná je to poslední, které se ti touto formou dostalo. Bůh vidí do našeho srdce podle našich budoucích skutků.

Uctívání andělů (tedy démonů) může mít mnoho podob. Satan připravil pro každého lež na míru