Popírači Boha se před Bohem třesou

Je zajímavé sledovat, že někteří lidé, kteří odmítají skutečného Boha, tak jak Ho popisuje Bible, sami sebe usvědčují, že v srdci o Bohu vědí a jsou si vědomi toho, že existuje.

Snadno to lze poznat, když takovému člověku řekneme o tom, že se jednou bude muset před Bohem zodpovídat za svůj život na tomto světě. Kdyby si dotyčný člověk byl naprosto jistý tím, co vyznává – že Bůh bible neexistuje, pak by ho informace o soudu nevyvedla jakkoli z míry, neměla by žádný účinek a byla by přijata s naprostým klidem. Odezva některých lidí je ale cokoli, jen ne lhostejná. Škála reakcí kolísá od obviňování ze strašení, přes hněv, jak si někdo může dovolovat jim říkat o Božím soudu, až k sebeobhajování, např. „Žiju dobrý život, jsem slušný člověk,“ a podobně. Tak ukazují, že ve skutečnosti nemají vůbec tak pevnou jistotu a pokoj v tom, co o Bohu prohlašují.