871206 98430340 - Energie Miguraj

Energie Miguraj

Pojem energie miguraj se objevuje poměrně často na různých esoterních webech. Název energie je složeninou jmen Michael, Gabriel, Uriel, Rafael a Ježíš. Na první pohled něco, co je spojeno s křesťanstvím….ale jde pouze o zastírací manévr.

Jako u všech esoterních aktivit, i zde je typické, že lidé jsou zahrnuti emocionálními prožitky, které zcela otupí jejich bdělost. Euforické pocity jsou natolik silné, že se pro mnohé lidi stávají argumentem, že to, co tyto pocity přináší, musí být dobré. Faktem ale je, že pocity nemohou být ukazatelem toho, co je a co není dobré. Vždyť i narkoman po dávce drogy prožívá nějakou dobu euforii. Aby lidé měli dojem, že se jedná o něco dobrého a pozitivního, operuje se zde se jménem Ježíš.

Skutečný Ježíš Kristus Bible ovšem nemá nic společného s esoterními praktikami ani s energiemi a čakrami.

Pojem čakra má své místo v hinduismu. V Bibli slovo čakra nenajdeme. Ohánění se jménem Ježíš je tedy naprosto zavádějící a účelem je pouze klamat lidi, kteří tak snadno uvěří, že energie miguraj má něco společného s křesťanstvím a s Bohem. Pojmy jako převibrování, propojení dimenzí apod. patří k univerzálnímu náboženství New Age. O jakého Ježíše tedy jde, když se o něm hovoří ve spojitosti s jasně démonickými aktivitami? I toto tvrzení jasně ukazuje, že Ježíš, zmiňovaný v souvislosti s energií miguraj, NENÍ skutečným Ježíšem bible. Jde tedy o falešného Ježíše.

Nikdo vám nevysvětlí, co vás vlastně emocionálně i fyzicky uzdravuje a na jakém principu. Aby vás náhodou nenapadlo po tom pátrat, jste zahrnuti spoustou slov o lásce, světle a andělech. Euforické pocity jsou běžnou odměnou pro sluhy démonů. I slovo Zasvěcování je běžný pojem v esoterice. Pozor ale, nejedná se o biblické zasvěcení Bohu.

Použití pojmů archandělé, Ježíš apod. jsou zde opět zcela matoucí. Jde jednoznačně o esoterické zasvěcení, tedy o postup vedoucí k posednutí zasvěcované osoby démonem, proto použití jména Ježíš je jen zástěrkou, za kterou se schovávají skutečné úmysly těch, kdo zasvěcují.

Napojení na univerzum je pouze jiným výrazem pro iniciaci, resp. zasvěcení osoby do služby démonům.Energie není ani poznáním, ani nevede k transformaci osobnosti. Jde o líbivé pojmenování toho, že po posednutí démonem se osobnost člověka mění a démon skrze něj ovlivňuje své okolí. Nazvali byste elektrickou energii, která uvádí do chodu váš počítač, poznáním? Transformuje nějak vaši osobnost energie vzniklá strávením boloňských špaget, které jste měli k obědu?

Energie Miguraj znamená sled iniciačních postupů, které člověka zasvěcují démonským bytostem a umožňují jeho posednutí. Vše se chytře maskuje jmény archandělů a Ježíše, což je oblíbený satanův postup.