tarot 2114403 1280 - Začínáte s magií

Začínáte s magií

Vzhledem k obrovskému nárůstu zájmu o okultizmus, bychom rádi uvedli na pravou míru několik důležitých věcí…

Informace, že magií můžete získat nepřirozené schopnosti a vyšší moc, než ostatní lidé  je lživá. Podstrkují vám jí démoni nejrůznějšími metodami, využívají při tom pýchu člověka.

Pýcha totiž člověka zaslepuje, proto nechce vnímat, že děje a jevy, které prostřednictvím magie probíhají, vlastně nejsou až toliko o jeho vůlí, ale probíhají nezávisle na něm. Případně magikovu vůli upravuje démon, podle toho, která forma magie se zrovna používá, aby magik chtěl a potřeboval dělat to, co chce činit démon. Magik, jenž bude chtít činit svou vůli v rozporu s vůlí démona, nemůže uspět! Samozřejmě, vždy je nutná určitá rovnováha mezi donucením člověka ke službě démonovi a jeho vlastní prosperitou, démoni nejsou hlupáci, vědí že k manipulaci potřebují bič i cukr.

Ale pozor, démon je zlý, nekoná dobro, nikdy, naopak vše je směřováno ke zničení oběti

Budoucnost se nedá vyvěštit, budoucnost zná jen Bůh, věštba je jen prostředek k vydírání člověka démony. I když je věštění budoucnosti velice lákavé, jedná se jen o zhoubnou démonickou past. Démon nutí člověka, aby uvaloval do lidského světa informační kletby. Lidé posedlí okultní touhou věštbám věřit poté nevědomky umožní démonům, aby ovlivňovali životy jejich i životy ostatních. Sebelepším tréningem, spíš než aby se zvyšovaly vaše schopnosti, strhává to k zhoubnějšímu posednutí a démonické službě.

Nemůžete zlepšovat schopnosti, které nejsou vaše! Můžete se pouze naučit lépe se propojit a sloužit démonům. Budou na vaší službě parazitovat a napadat vaším prostřednictvím další lidi. Vy i vaši milovaní budete zažívat velké množství démonických útoků, strašením počínaje, nočními návštěvami nejrůznějších „bytostí“ a UFO únosy konče! Pokud budete poslušní, trochu vás odmění a pak ve vhodný okamžik odstraní, klidně vám nechají vyvěštit si vlastní smrt, a tak jim dovolíte vás zabít. Bůh s tím nebude moci nic udělat, pokud ho o pomoc nepoprosíte, neboť to bude vaše svobodné a dobrovolné rozhodnutí.

DÉMON POTŘEBUJE TAKOVÉ POSTUPY MAGIE, ABY MOHL CO NEJMENŠÍMI PODNĚTY OVLIVŇOVAT NAŠE FYZICKÉ VNÍMÁNÍ. POTŘEBUJE ZAPOJIT NAŠE DUCHOVNÍ TĚLO, ABY TVOŘILO SPOJENÍ MEZI JEHO A NAŠÍM SVĚTEM. IDEÁLNÍ PŘÍKLAD TAKOVÉHO SPOJENÍ JE KYVADÉLKO. U KYVADÉLKA JE ZNATELNÉ I SEBENEPATRNĚJŠÍ OVLIVNĚNÍ TOKU BIOELEKTŘINY V NERVECH LIDSKÉ RUKY MŮŽE VYCHYLOVAT KYVADLO SMĚREM TAKOVÝM, ABY NÁS MOHL DÉMON PŘESVĚDČIT, ŽE POHYB PŘEDMĚTU NEMŮŽE BÝT NÁHODNÝ. ZLÁKÁ NÁS TAK DO PASTI UVĚŘENÍ.

Astrální cestování funguje, není to ovšem schopnost, která by byla člověku prospěšná. Jedná se o úmyslné démonické propojení fyzického těla s duchovním tělem a povolení démonické bytosti k ovládání těla člověka. Člověk pokoušející se o tento druh iniciace opět povolí démonické bytosti napadení či posednutí. Člověk si doslova přivolá démona do života! Démon se ho pak snaží zničit za prchavé okamžiky příjemných pocitů v procesu Astrální projekce. Dobře si rozmyslete, než pozvete démony do svých životů!

příbuzný článek:

http//odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/satanova-mystifikace-zenstvi/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/horoskop/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/satan-stoji-o-ty-kteri-mu-slouzi-v-nevedomosti/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/okultismus-a-esoterika-moderni-zenske-konicky/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/rozhovory-s-nenarozenymi-komunikace-s-nenarozenymi-detmi/