933787 22822508 - Sebepožkozování, sebetrýznění, sebezraňování, piercing, vysvětlení

Sebepožkozování, sebetrýznění, sebezraňování, piercing, vysvětlení

Sebepožkozování je ukázka toho, jak moc dokáže démon vnitřně trýznit člověka. Takový jedinec je nucen vyhledávat různé modly, například své mučící nástroje a jim vyznávat utrpení, kterým prochází. To mu přináší úlevu. Zajímavým poznávacím znakem jsou satanistické nicky, které si oběti samy dávají, přesně dle pravidel Duchovního boje. Pro démona je to také možnost, jak člověka donutit k sebeoznačení v rámci podobnému tetování.

 

Cestu ven a vysvobození ze závislosti na démonech nabízí Spasení skrze Ježíše Krista. Pro ty, co tohle nechtějí slyšet jsou řešením psychofarmaka, ty jsou ale jen dalším prvkem Satanovo hry na oklamání celého světa

 

Jak se k tomu vyjadřují ateističtí Vědci

„Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing) má charakter sebepoškozování, v němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidální motiv. Popisuje se, že afektivní projevy, které provázejí sebepořezávání, mají specifickou dynamiku a průběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k opakování tohoto jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede k opakování sebepoškozujícího jednání.“

Ve skutečnosti s tím Věda nemůže nic moc dělat

Psychologové mají vlastní Rozumnost, a tou se snaží všechno vysvětlit. Nechtějí si za žádnou cenu připustit fakt, že na řešení stejně nemohou přijít, neboť jde o věc duchovní a cestu k poznaní Pravdy si již uzavřeli nadiktovanými dogmaty Vědy. Proto nás zaplavují sprškou cizích slov a pojmů, aby vzbudili dojem, že alespoň něco o tématu vědí a že mohou pomoct. Vysvětlení ale nedávají a dávat nemohou. Důvodem je to, že Věda slouží v duchovním boji Satanovi a proto jej NEODHALUJE a naopak účelově na různých místech popírá jevy, které ukazují na čistě démonické aktivity. Toto ale bude postupně potlačeno a vysvětleno takzvanou Druhou vědou, která sice bude mnohem „účinnější“ a o to víc i nebezpečnější.

Bůh dává Moudrost, za kterou se můžeme modlit. Jen díky tomu víme, že sebepožkozování je tlak démona, který chce trýznit a mučit svého hostitele a donutit ho označit své tělo jeho symbolem

Psychofarmaka a past Druhé morálky

Důležitou součástí Satanovo hry a jeho zneužití Vědy proti lidem jsou takzvaná PSYCHOFARMAKA, neboli léky měnící stavy mozku a manipulující lidskou psychikou. Lidé tak pod Satanovo vedením vytváří sami na sebe past. Ano, to Satan skrze démony určuje jaké psychózy lidé budou mít a jak bude probíhat jejich „uzdravování“, proto může lékaře vést ke svým cílům. Psychofarmaka se vyrábí čím dál tím více a vzniká na nich závislost.

Past Druhé morálky spočívá v psychickém trýznění populace skrze nepřirozené „humanistické“ ideály a Druhou morálku, která nejde popřít lidským intelektem a proto zde Satan vítězí nad člověkem (Dobrým příkladem takového díla je film Most https://www.csfd.cz/film/117954-most). Nutí člověka, aby si sám odsouhlasil ideály, které jej zničí a potom aby řešil své psychické stavy pomocí psychofarmak, démonických meditací, démonických nauk, zasvěcování a spoustě dalších.

příbuzný článek: