coins 2512279 1920 - Nemá smysl lákat lidi na "křesťanské benefity"

Nemá smysl lákat lidi na „křesťanské benefity“

Lákat lidi na „benefity“ křesťanství tím, že jim sdělíme neúplné evangelium, je jednoduše bezohledný podvod. Mnohé Církevní Organizace vypracovávají složité návody evangelizace, chystají různé velké benefity akce, pouliční scénky.

Často je při těchto akcích evangelium podáno stylem „když přijmete Ježíše jako Spasitele, všechno se ve vašem životě obrátí k dobrému, budete uzdravení z nemocí, budete se mít dobře, vyřeší se vaše problémy.“

Často je při těchto akcích evangelium podáno stylem „když přijmete Ježíše jako Spasitele, všechno se ve vašem životě obrátí k dobrému, budete uzdravení z nemocí, budete se mít dobře, vyřeší se všechny vaše problémy.“

Vůbec se nemluví o tom, co svým následovníkům Ježíš zdůrazňoval (Jk 4,4  Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím), ani o tom, jak důležité je hledat a milovat pravdu v Ježíši Kristu za každou cenu (bez ohledu na to, jestli se nám tato pravda líbí, nebo ne) a nehledat jen nám vyhovující polopravdy a iluze.

Je to podobné, jako bychom někomu řekli, že je výborné vystudovat obor nanotechnologie , protože pak můžeme najít lepší práci a vydělat více peněz, ale zamlčeli bychom, že k titulu vede tvrdá několikaletá práce, zkoušky a učení. Člověk, který by to zjistil až dodatečně, by nepochybně byl frustrovaný a pravděpodobně by po nějakém čase školu opustil.

Je kruté, že obrovským masám lidí je zvěstováno neúplné, nebo dokonce zcela falešné evangelium jen proto, aby si určitá Církevní Organizace mohla udělat další čárku na soupisce členů a žádat více peněz od státu, nebo aby evangelizující osoba mohla domovskému sboru vykázat statistiku „Ježíše přijalo tolik a tolik lidí.“ (Bylo by určitě zajímavé sledovat, jaká je situace těchto „statistických čísel“ po roce, pěti, deseti letech. Kolik lidí vytrvalo ve víře? Kolik jich naopak přijalo některé z populárních ale bludných učení, či se dokonce vrátilo zpět do světa?)

Ve skutečnosti nemá naprosto žádný smysl lákat lidi na „výhody“ toho, když se člověk stane křesťanem. V tomto světě to je totiž krajně nevýhodné. Křesťané jsou nenáviděnou a pronásledovanou skupinou. Ti, kteří žijí v demokratických státech, kde není fyzické pronásledování, musejí při nejmenším snášet výsměch a slovní napadání z mnoha stran. Kromě toho křesťané čelí stále sílícímu tlaku ze strany Satana skrze záplavu okultismu a esoteriky, prosakující prakticky do všech oblastí našich životů a provázející člověka doslova od kolébky do hrobu.

Těm, kterým svědčíme o Ježíši Kristu a Jeho oběti, musíme otevřeně říct, že pokud se rozhodnou přijmout Ježíše jako Pána a Spasitele, volí si na tomto světě nelehkou cestu.

Nepochopení mnohých lidí, výsměch, odmítání, pomluvy a urážky, někdy i fyzické napadání, stále větší úsilí nutné k tomu, aby mohli vytrvat na cestě k Bohu a zachovat si čistou víru nepošpiněnou žádným bludným učením. Odměnou jim však je Pokoj s Bohem jenž převyšuje veškeré myšlení a dění a nakonec věčný život, pokud v této čisté víře přes všechny překážky vytrvají.

Člověka, který skutečně hledá a chce milovat Pravdu, nic z toho neodradí, ani nepohorší, naopak ten, kdo hledá jen jemu vyhovující iluzi, s Bohem šťastný nebude a bude vždy hledat uspokojení pro své tělesno (bohatství, společenské postavení, kariéru atd.).

Proto je důležité nezamlčet pravdu a sdělovat evangelium přesně tak, jak je zapsáno v Bibli, kde není řeč o tom, že Ježíš je cesta k uspokojení tělesnosti, k luxusnímu životu a pohodě. Nemá cenu přikrašlovat a podávat lidem neúplné informace. Ten, kdo přijme Ježíše s vírou, že je to cesta k prosperitě a pohodovému životu zde na světě, uvěřil falešnému mesiáši, protože skutečný Ježíš Kristus bible nic takového svým následovníkům nesliboval. Takto oklamaný člověk tedy nesměřuje k věčnému životu s Bohem, protože přijal falešného spasitele. Ti, kdo zvěstují neúplné nebo falešné evangelium, se tak budou před Bohem zodpovídat za zástupy oklamaných a svedených lidí.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/podobenstvi-o-kralovne-a-spravcich/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/nepritel-ve-vlastnich-radach/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/chybne-dukazy-ze-nase-cirkev-je-urcite-spravne/