284345 4661 - Hierarchie duchovních bytostí

Hierarchie duchovních bytostí

   

 Bůh (Bůh stvořitel, Ježíš Kristus, Duch Svatý)

Člověk, který chce pro sebe dobré věci od milujícího Boha Stvořitele, musí prosit přímo jeho! Bůh je žárlivě milující a o svou slávu se nedělí s nikým!

Démoni chtějí provádět zlo na lidech, proto vyučují, aby se lidé obraceli na bytosti položené v hierarchii níže, nejlépe na SatanaDémony či přímo MocnostiTím se jim daří (mají povolení, neboť takový člověk to chce) páchat zlo na lidech. Bůh je spravedlivý, kdo žádá zlého o pomoc, dostane zlo. Kdo žádá Boha o pomoc, dostane Boží požehnání.

Kdo vzývá nižší duchovní bytosti, musí dostat, a dostane to, oč žádá!

Žel, je obelhán. Tolik neštěstí a bolesti v lidských životech se již přihodilo díky tomuto. Bůh nemůže zasahovat tak, že bude zlému tupit jeho zlo.  Démoni lidem lžou a podvádí je, nechtějí konat dobro, to nemohou, ani to nedokážou, jejich zlo musí zůstat zlem s jasně patrným nepřátelským úmyslem. Je na svedeném člověku, zda si přizná chybu a poprosí Boha o pomoc, nebo si démonickou lež ještě víc zamiluje.

Oblíbeným vydáváním se za Anděly  (vždyť to také padlí andělé jsou), Satanovo démoni snadno oklamou každého, kdo se na ně obrátí. Vydávají se za „dobré anděly světla“ a vyučují lidi, jak s nimi mají komunikovat. Před tímto nás Bůh varuje.

Bible říká, že máme volat pouze JehoV Písmu Bible nás i anděl varuje, aby jsme se jemu ani ostatním andělům neklaněli a za nic jim neděkovali!