1286631 88130498 - Vstupní brána: dětství

Vstupní brána: dětství

Démoni se zvlášť silně snaží o získání kontaktu už v nejranějším věku. Téměř všichni, křesťané i nevěřící, mohou vyprávět o „zvláštním“ zážitku z raného dětství, který jednoznačně souvisí s démony. 

Obvykle je to podivný živý zlý sen, o kterém se domnívají, že ve skutečnosti nebyl snem.

Pomazáním dítěte, pomazáním, vyčištěním a zapečetěním ložnice obvykle problémy ustoupí.

Rebbeca Brown: Rodiče by se měli každý večer, když ukládají děti k spánku, s nimi modlit a prosit Pána, aby je chránil. Musíme být opatrní na tato časná setkání démonů s našimi dětmi. Není náhoda, že četné dětské filmy a hračky znázorňují démony. Připravují děti na setkání s démony, aby je snáze přijaly a navázaly s nimi kontakt.

Měla jsem ve své praxi jednoho šestiletého pacienta. Matka jej přivedla s tím, že má noční děsy a psychiatrická léčba mu nepomáhá. Celá léta se s křikem probouzel, protože jej zřejmě něco děsilo. Rodiče nebyli křesťané. Požádala jsem matku o svolení, zda mohu Tommyho pomazat a pomodlit se za něj. Souhlasila. Pomazala jsem ho a všem démonským duchům jsem přikázala, aby odešli a požádala jsem Pána o zvláštní ochranu. Prostými slovy jsem mu řekla evangelium a pak se se mnou modlil a učinil Ježíše svým Spasitelem. Nakonec jsem mu řekla, aby pokaždé, když bude mít z něčeho strach, prostě řekl: „Ježíši, pomoz mi.“ Souhlasil. Jeho noční děsy bezprostředně skončily a v důsledku podivuhodného Pánova působení v jeho životě přišla nakonec k Pánu celá rodina. Jeho matka mi později vyprávěla, že se Tommy občas v noci probudil a ona slyšela jeho hlásek: „Ježíši, pomoz mi. Jdi pryč, ty ohavo, Ježíš ti nedovolí, abys mi ublížil. Už se tě nebojím.“ Děti se mohou naučit duchovnímu boji ve velmi raném věku. 

Vysoké procento lidí, kteří vyšli z okultismu, si jasně vzpomíná, že jejich první kontakt s démony byl už v raném dětském věku. Jejich rodiče tyto příhody většinou přešli jako noční děsy, a tak děti byly nuceny se s danou situací vypořádat samy. Byly tak vyděšené, že s těmito bytostmi začaly mluvit a navázaly tak přímý kontakt s duchovním světem a démony.

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/slovnik/nocni-mury-zive-sny-sny-mezi-spankem-a-bdenim/

https://odkrytelzi.cz/slovnik/jak-se-postavit-demonickym-utokum/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/reseni-problemu-s-demony-vysvobozeni-bozi-pomoc/