1381187 61010391 - Víru nelze zakládat na vědeckých důkazech

Víru nelze zakládat na vědeckých důkazech

Ve snaze přesvědčit nevěřící, nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané spoléhají na to, že věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha. Písmo nás však ujišťuje, že to, co lze o Bohu poznat, je nám dostupné už od stvoření světa: Římanům 1,20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Věda je vnímána jako neotřesitelná autorita, o jejíž důkazy se lze s jistotou opírat. Proto fráze „je vědecky dokázáno“ nebo „vědci objevili“ a podobně jsou synonymem pro věrohodnost a pravdivost. Židům 11,1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Pokud jde o základ víry, je ovšem věda značně vratkým podložím, protože jejím cílem je Boha popírat, nikoli dokazovat.

Nastupující druhá věda, která první vědu postupně vytlačí, už je zcela poplatná Satanově snaze rozšířit masivně mezi lidi závadné duchovní nauky.

Křesťané, kteří od vědy očekávají podporu a důkazy svědčící o pravdivosti jejich víry se octnou brzy v pasti.

Věda totiž přinese dokonale logické důkazy o tom, že křesťanská víra je pomýlená a založená na lži, Bible bude oficiálně popřena, aby mohla být nahrazena bludy Satana. Lidé budou před těmito naukami poklekat a uctívat toho, kdo je přinesl. V tomto období bude zkoušena víra Božího lidu a ti, kdo založili svou víru na vědeckých důkazech, nebudou mít náhle opěrný bod a tedy ani šanci obstát. Zj 14,12  Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.

příbuzný článek: