1191863 31138447 - Dítě a televize, závislost dítěte na televizi

Dítě a televize, závislost dítěte na televizi

Fenoménem naší doby, který už ale lidé  NEVNÍMAJÍ je dítě pohledem připoutané k obrazovce. Vzhledem k obsahu lži, okultismu a magie v televizi je jasné, že televize je biblický obraz šelmy, kterému je dáno mluvit.

Televize káže dětem, co si mají myslet, místo toho, aby jsme jim to říkali my! Televize je totiž neúnavná a proto většina znavených rodičů ráda předá televizi roli vychovatele a baviče v bláhové naději, že televize tuto roli zabezpečí kvalitně nebo alespoň dobře.

Musíme si uvědomit následující FAKTA

  1. Televize nabízí dětem barevné obrázky natolik atraktivní, že hodně svého poznání světa přijmou z obrazovky.
  2. Multimediální obrazovky televize a počítačů jsou natolik lákavé, že pokud dítěti nedáte jiný program, snadno u nich stráví VEŠKERÝ SVŮJ ČAS.
  3. Rodiče používají televizi jako prostředek fixování dětí na místě. Dostáváme se tak do kruhu, který zesiluje vliv duchovna televizního vysílání na dítě. Čím je dítě více duchovně rozhozeno, tím více je v domácnosti zapotřebí televize na jeho fixaci a rozptýlení
  4. Děti jsou televizí cíleně vyučovány tak, aby okultismus, magii, symboly satana a principy zla znaly dříve, než cokoliv jiného.
  5. Televize se snaží děti poučovat v animovaných pořadech tak, aby znaly bezbožné fantazie o vzniku světa z dokonalých animací a nedokázaly rozlišit, co bylo jen falešné a co skutečné.
  6. Zlo, faleš a násilí v pořadech pro děti trvale kulminuje. V počítačových hrách se blíží maximu.
  7. Celkové sevření dítěte do pasti televize jsou společenské kleště, svírající pevně ze všech stran. Dítě nelze od vlivu televize odtrhnout, neboť přes jeho vrstevníky k němu zase pronikne.
  8. Při otázce, zda by si dítě dokázalo představit „život bez televize“ většina prostě odpoví, že NE.
  9. Pod pojmem POŘAD URČENÝ PRO DĚTI, bylo možná za totalitního režimu míněno cosi vzdělávacího, nyní to především znamená, že se to snaží dítě zaujmout, ale ve skutečnosti to může být určeno k jeho duchovnímu požkození.

Co může člověk udělat proto, aby jeho dítě nebylo zcela zformováno televizí

Pouze Pravda může člověka zachránit od zlého. I dítěti, hned jak začne vnímat, můžeme, ba přímo musíme říci, že všechny ty pořady s dokonalými obrazy o vzniku Země, lidí a života, jsou jen FANTAZIE. Žádný vědec, pokud nevěří Bohu, nemůže nic rozumného o světě a jeho stvoření říci. Pro takové lidi zůstane celý stvořený svět až do posledního okamžiku záhadou a hádankou.

Sledování televize je nikým nevnímaný náboženský rituál. Televize je mluvící obraz šelmy a je nikdy neustávajícím kázáním nauk světa, vedoucím k oklamání lidí. Naučné Vědecké pořady o vzniku života, vesmíru a lidí, ale i většina dalších jsou místem trvalého kázání Satana. Lidé u něj s úžasem sedí A UZNÁVAJÍ JEJ JAKO PRAVDU. Každý, kdo se těmto lžím a nepravdám nechce poddat  je vnímán jako zrádce, fanatik a blázen. Televiznímu kázání jsou zanecháni napospas všichni ti, co nepřijali lásku k Pravdě, ale našli zalíbení v Nepravosti.