1136764 21619849 - Vstupní brána: vizualizace

Vstupní brána: vizualizace

Vizualizace je tvoření představy nebo obrazu v mysli pomocí imaginace (představivosti, obrazotvornosti). Učí se, že lidé musí představu či obraz, či cokoli chtějí, vizualizovat. Jestliže si často, znovu a znovu vytvářejí v mysli či vizualizují stejný předmět, stále znovu „uvolňují moc“ učinit tuto vizi ve svém životě skutečností. Například má-li člověk nádor na játrech, musí si vizualizovat svá játra a nádor, a pak zmenšování nádoru, dokud úplně nezmizí. Každý den tráví čas neustálým reprodukováním tohoto obrazu či děje, dokud nádor vskutku nezmizí

V televizní talk-show, která se týkala techniky vizualizace, byl zajímavý případ. Ukazovali jednoho muže, který měl nádor v mozku, v místě, kde jej nebylo možné vyoperovat. Jeho nejližší mu řekli, aby si každý den nádor vizualizoval, pak vizualizoval mužíčky, jak přicházejí nádor zničit, a pak vizualizoval zmenšování nádoru, až z něj nic nezbude. Činil tak svědomitě po mnoho dní. Nakonec dosáhl bodu, kdy už nádor „neviděl“, jen „malou bílou skvrnku“. To byla vhodná chvíle pro kontrolu. Nechal si udělat rentgenový snímek a k úžasu lékařů nádor zmizel. Na jeho místě byla maličká kalcifikovaná oblast, která na snímku vypadala jako malá bílá skvrnka. Této techniky použily a používají miliony lidé a musím říci, že dost úspěšně. Jak je to možné?

Zřejmě proto, že vizualizace neboli vytváření představ se děje v duchu. Když lidé opakovaně a cílevědomě ve svém vědomí vytvářejí tyto obrazy, navazují spojení se svým duchem. V podstatě se učí ovládat své duchovní tělo. Jejich duch pak vypůsobí žádoucí změny v jejich fyzickém těle.

Pamatuj ale že, lidský duch (duchovní tělo) má stejné schopnosti jako duch andělů nebo démonů. Může manipulovat a měnit fyzické tělo. Právě této uzdravující moci využívají ti, kdo se zapojili do východních náboženství a okultismu

V případě člověka, který si vizualizoval mužíčky ničící jeho nádor, bylo uzdravení, jehož dosáhl, skutečně démonické. Spojení navázané prostřednictvím ducha je jasně demonstrováno tím, že bílou zvápenatělou oblast, která po zlikvidování nádoru zbyla, dokázal „vidět“. Jeho fyzické oči by tuto oblast vidět nemohly, ale oči jeho ducha ano. Technika vizualizace k vypůsobení fyzického uzdravení se po celé věky používá v démonických náboženstvích.

Nuže, jestliže člověk může ovládnutím svého ducha dosáhnout něčeho „dobrého“, jako fyzického uzdravení, proč by měly tyto techniky být špatné?

Protože používání vizualizace uvádí člověka prostřednictvím jeho vlastního ducha do styku s duchovním světem pod vládu jeho vlastní vůle a nikoli pod vůli Boha. Z toho vyplývá, že spojení rozvinuté mezi duší (vůlí) a duchem je ovládáno démonicky. Opakuji, že nelze mít duši oddělenou od ducha a zároveň vědomě mít vládu nad duchovním tělem. Obojí současně není možné. Boží slovo klade vizualizaci vytvořenou naší vlastní vůlí na stejnou úroveň jako čarodějnictví.

Lidem se říká, aby si „vizualizovali“ uzdravení, zdraví, prosperitu, úspěch, jinými slovy cokoli si přejí oni, ne to, co si přeje Bůh. Přitom pokaždé, když je člověk ve spojení s duchovním světem, ale ne podle Boží vůle, je ve spojení s duchy nesvatými, tedy démony, nikoli s Duchem Svatým.

Spojení mezi duší a duchem takto vytvořené je vždy démonické, vytvořené následkem hříchu!

Takoví lidé mají nesčetná zjevení a nesčetné výklady Božího slova, které přijímají v mylném domnění, že jsou od Ducha Svatého, a své přesvědčení zakládají jen na tom, že zjevení pocházejí z duchovní říše. Neuvědomují si, že vše, co přijímají, pochází od nesvatých duchů – démonů, neboť spojení mezi jejich duší a duchem je démonickou vazbou ukovanou v hříchu svévole.

Někteří pastoři učí, aby si lidé vizualizovali Ježíše Krista. Aby si vytvořili obraz Ježíše v mysli podle svých představ, aby tuto vizi vyhlašovali a pak se pokaždé k tomuto „Ježíši“ modlili. To prý aktivuje víru. Jak je to možné? Písmo samo definuje víru následovně: Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Židům 11, 1“ 1

Vizualizace představuje tedy cestu, jak se dostat do zakázaného kontaktu s duchovním světem a otevřít se působení démonů. Její zrádnost spočívá v tom, že přináší zdánlivě dobré věci – zdraví, uzdravení, prosperitu, popularitu atd. Všechny tyto věci jsou ale lákavou démonskou pastí

příbuzný článek: https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/astralni-cestovani-lucidni-sneni-hypnoza/