965625 73749304 - Mohutné evangelizační akce neznamenají probuzení

Mohutné evangelizační akce neznamenají probuzení

Členové Církevních organizací se radují, protože si myslí, že Bůh otevírá dveře a posílá probuzení třeba do Afriky. Kritériem jsou desetitisíce lidí shromážděných na akcích nejrůznějších evangelizátorů. Toto hledisko je zcela zavádějící. Lidé sloužící na těchto akcích si svou pozici pojišťují tak, že nechávají účastníky vyplňovat různé dotazníky, karty rozhodnutí a podobně. Mohou pak vítězně mávat statisíci či miliony kusů papíru, jimiž dokládají počty „spasených“. Žel toto některým zcela postačuje, aby mohli radostně vykřikovat, že už přichází ono probuzení, jak jsou o něm vyučování ve svých církevních organizacích.

Nikoho nezajímá, zda lidé, kteří odevzdali kus papíru, skutečně celým srdcem touží následovat Boha a milovat pravdu za každou cenu.

 

Nelze pokládat rovnítko mezi počet vyplněných kusů papíru a počet spasených lidí!

  • Akce jsou koncipovány jako hluboce citová a vzrušující záležitost, s dojemnou hudbou; a emoce desetitisícového davu působí velmi mocně. Lidé jsou pod vlivem davové euforie.
  • Evangelium je často předáváno primárně tak, že jde o cestu jak se zbavit nepříjemných věcí v tomto životě. Hovoří se o zlomení pout strachu, o uzdravení, nasycení atd.  Takto předávaná zpráva je spíš evangeleum prosperity. Chudí a nemocní lidé vždy slyší toho, kdo jim nabízí vyřešení jejich problémů. (Lidem také není vysvětleno, že následovat Boha vždy něco stojí a že v tomto světě je to krajně nevýhodné.)
  • Vždy bude mezi lidmi, kteří se přihlásí k přijetí Ježíše, velký počet těch, kteří v prvé řadě touží po naplnění svých potřeb zde na světě. Pravda pro ně podstatná není a když tato cesta „nezabere“, opustí ji a zvolí jinou. Už v novozákonní době velká část davu následovala Ježíše přesně ze stejných pohnutek.Jan 6,24-26 Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: „Mistře, kdy ses sem dostal?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Ježíš nasytil tisícový dav, ale to samo o sobě nebylo cílem. Šlo o znamení pro zástupy, že Ježíš je skutečně od Boha. Pro mnohé lidi však nasycení bylo tím, co je k Ježíši přitahovalo.

Velké evangelizační akce, vykazující statisícovou účast, neznamenají, že dochází k mocnému probuzení. I když lidé vyplňují v milionových počtech kusy papíru s tím, že přijímají Ježíše, není možné rozsoudit pohnutky každého jednoho z nich a nelze tedy tvrdit, že z akcí odcházejí miliony spasených. Srdce těchto lidí a jejich motivaci může v dané situaci rozsoudit pouze BůhPřesto právě na tom zakládají někteří svou nálepku „velký evangelizátor“ a vykazují počty „spasených“, „obrácených“ atd., aby tím vzbudili dojem, jak jsou mocně požehnaní. (Podle některých zdrojů by například už třetina obyvatel Nigérie musela být spasená a věrně následovat Boha, což by mělo logicky dopad na situaci v celé zemi.)

Bible nijak nepodporuje teorie o mohutném probuzení na konci času. Naopak hovoří o odvrácení od Boha. Lidé se přikloní k duchovnu, ale jejich zbožnost bude jen zdánlivá, protože se vydají ve velkém počtu po cestě Satanova klamu.

Mnozí lidé naneštěstí nemají potřebu jakkoli zkoumat, dokonce se pozastavují nad tím, že někdo rozsuzovat chce a chápou to zpravidla jako nemístné rýpání a mentorování, když přece tyto akce jsou „tolik požehnané a hezké“.