roses 2840765 1920 - Satanovy prezentace nejsou ponuré, smutné a skličující

Satanovy prezentace nejsou ponuré, smutné a skličující

Několika jednoduchými triky vzbuzuje Boží Odpůrce u lidí klamný pocit, že prezentace jeho názorů (principů jdoucích proti Bohu) je temná, skličující, depresivní. Že se satanovo svět pozná podle temnoty, umrlčí atmosféry a chladu, které vycítí každý člověk bez přemýšlení.

Jedinou věcí je satanova prezentace vždy poznatelná – hovoří proti Bohu Stvořiteli, proti jeho svatému slovu Bible.

Takto se ale bůh tohoto světa Satan vůbec nemusí prezentovat, jde pouze klam určený pro určitou skupinu lidí, kterým se temné a umrlčí věci líbí v jejich vzpouře proti něčemu. (Jsou to obzvláště mladí lidé, pokoušení emocemi vlastního těla)

Blud říká: Co je temné a umrlčí, je satanské. Co je bílé, hezké a světlé, je dobré. Jak prosté.

Tuto prvoplánovou návnadu Satan používá ve veřejně prezentovaném satanismu, aby strhl pozornost lidí nesprávným směrem. Aby lidi oklamal.

Prezentace Satanovy Bezbožnosti jsou většinou: Okázalé, plné krásných uměleckých děl, barevné, profesionálně provedené, plné krásné a dojemné hudby, plné krásných lidí, plné touhy, rozkoší a smyslnosti. Vzrušující, velmi „emotivní“ a hormonální. Zcela zavalené slovem „pravda“ ve všech tvarech a slovních spojeních.

Nejčastějšími slovy v Satanových prezentacích jsou: „láska, bůh, pokoj, harmonie, osvícení, duchovnost, lepší svět, kristus, boží vůle, spokojenost, duchovní růst, požehnání, jednota, humanita„. Jsou také často velmi Vědecké, honosící se poznáním, věděním, velmi složitými sestavami plných vzájemně propletené humanistické logiky.

Jsou prostě všechno, co lidskému uchu lahodí a lechtá jej příjemně znějícími slovy a tělesnými vjemy.

Jedinou věcí je Satanova prezentace vždy poznatelná – hovoří proti Bohu Stvořiteli, proti jeho svatému slovu Bible. To ale překáží jen opravdu malé části lidí, těm Svatým, kteří přijali lásku k Pravdě a potírání Pravdy jim vadí.

Vysvětlení proč jsou prezentace Satana takové „krásné a okázalé“

– Je v nich přeci bohatství všech království světa
Satan je pánem království světa a disponuje ohromným světským bohatstvím, z něj tedy buduje své prezentace, které jsou nejkrásnější na světě. Sochy satanských démonů jsou často obrovské, zdobené zlatem a drahokamy.

– Jsou určeny pro uspokojení pudů a potřeb lidského těla
Satanovy Mocnosti ovládají skrze tělo a jeho pudy lidské emoce. Proto se Satan soustředí na to, dát tělesným lidem prostředí a vjemy, které způsobí, že tělo vyšle do mozku pozitivní vjemy a na ty mozek zareaguje hormony štěstí a spokojenosti.

– Mohou neomezeně lhát a nazývat se jedinými pravdami
Satanovo lži se vždy budou prezentovat jen a jen pod názvem „úplná pravda“. Může si to dovolit, neboť lže vždy, takže není důvod udělat nyní výjimku. Jelikož Satan vždy lže, může použít všechna slova ke svému klamu.

– Vše je podřízeno tomu, aby se lidé naučili říkat Satanovi „náš stvořiteli
Satan se bude na konci vydávat za pravého Boha Stvořitele, proto bude ve svých prezentacích čím dál více používat biblická slova a čím dál víc bude lidi tlačit do toho, aby mu říkali Kriste a bože, náš stvořiteli.

Proto bude na Zemi tak strašný čas, jaký nebyl a nikdy nebude

Neboť ten, kdo je Odpůrce Boží, bude stát u všech lidí v čele jako bůh. Protože všechno dobré z Boha Stvořitele nahradí na krátký čas, všechno zrádné a zlé z Božího Odpůrce. Bohem lidstva se stane Satan a většina lidí v něm bude vidět opravdového boha a spásu. Proto bude tak strašný čas, protože lidé se budou modlit ke spáse k Satanovi a budou si myslet, že je miluje. Bude zhola nemožné svědčit o pravém Bohu logikou, neboť všechny aktuální příběhy o bohu budou vést lidi k Satanovu klamuTisíce, miliony lidí budou svědčit o pravdivosti božího zjevení a o pravdivosti boha, který přišel, ale všichni budou oklamáni svědčit ve prospěch Bezbožné Ohavnosti.

příbuzný článek:  https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/