1428951 49150650 - Bůh a čas

Bůh a čas

Jedna z nejdůležitějších Biblických zpráv  je tato: Bůh není „spoután“ časem! On ho stvořil! Bůh se v Bibli, při rozhovoru s Mojžíšem představuje jako Jsem-který-jsem, nebo budu-jaký-budu, to je definice pro mnohé těžce pochopitelná, ale jde v ní o to, že Bůh je mimo tok času 

Čas je síla kterou Bůh vytvořil (použil ke stvoření), není jím omezen (více v PVP).

Cokoliv co se na světě, nebo ve vesmíru stane, není v rozporu z Boží vůlí!  Nikdo, ani Satan se nemůže vymknout z Božího plánu! Vše se děje s tím, že Bůh je nad tím, ví o tom, je to zahrnuto v Jeho plánu. (V případě negativních věcí jde o tolerování svobody stvořených bytostí – jedinečná možnost volby.) Jinak řečeno, nestane se nic, o čem by Bůh nevěděl, nebo by nebylo zahrnuto v jeho plánu.

Pro člověka, Boha milujícího, to znamená ABSOLUTNÍ SVOBODU 

Toto vědění se nedá nijak zneužít a jen osvobozuje Boží lid. Pokud si toto chcete ověřit ignorujte učení vaší Církevní Organizace a hledejte v Bibli, zda-li to tak opravdu je!

Ježíš říká: „Pravda tě osvobodí“.

příbuzný článek: https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/cas-co-je-to-cas-a-proc-existuje-cas/