1043829 93438408 - Vril, Haunebu, THULE Society, Maria Orsic, německé UFO

Vril, Haunebu, THULE Society, Maria Orsic, německé UFO

Démonské aktivity v hmotném světě se neobejdou bez mechanické manipulace s předměty a s fyzikální hmotou. Její ovlivňování skrze spirituální síly je ale neefektivní, nepřesné, a nedá se takto provádět žádný mechanicky komplikovaný úkon

Na provádění jemných prací je pro démonskou bytost jednodušší:

a) vnuknout lidské bytosti nutkavou potřebu provádět nadiktované rituály
b) obsadit lidskou bytost a pak konat (posednutí)
c) vnuknout lidským bytostem potřebu a dát jim vědomosti ke stavbě pomocných fyzikálních zařízení

Démonské nauky okultismu jako základ nacistické Třetí říše

Stejně jako v biblických dobách (viz. zmínky o obdobných létajících zařízeních využívaných démonskými bytostmi Východu, které jsou známé jako vimany) , i v současnosti bylo nutné pro démonské bytosti použít mechanicko-fyzikální zařízení, které by bylo schopné málo přesnou a hrubou energii z démonského světa použít pro materální fyzikální práci a přesuny.

Démonské bytosti řeší několik problémů, z nichž nejdůležitějším je metodika zaměření a koordinace této, zjednodušeně a populárně řečeno, „poltergaistenergie, na konkrétní bod našeho světa a konkrétní silový vektor. (Jeden ze známých vědců, majících nutkání využívat démonskou energii z „ničeho“, byl známý Nikola Tesla.)

Již od dávných dob je známo, že démonské bytosti používají pro dostatečně přesné vytýčení bodu mechanického působení výrazné fyzikálně-chemické struktury předem smluveného typu a složení. Odtud pochází různé démonské modly, amulety, magické kameny, koule a podobně. Zatímco pro působení spirituální a mentální stačí poměrně jednoduché struktury, jako jsou skleněné koule věštkyň nebo pravidelně se opakující struktury specifických kamenů v náhrdelnících a náramcích, pro silové působení je důležité ještě místa označit i mechanickými pohyby. Proto se užívá různých vířících a otáčejících se struktur a materiálů, často pro jistotu opačné fyzikální podstaty. Například rotující oheň, voda a podobně.

THULE, společenství černého slunce

Jednou z velmi úspěšných spoluprácí mezi démonskými bytostmi a lidmi na stavbě těchto zařízení v novodobé historii, bylo společenství Černého Slunce (Black Sun Society) vedené vědmou jménem Maria Orsic (též Marie Orsic, Maria Orsitch), Maria příjímala démonické informace metodou chanellingu od takzvaných dávných bohů. Toto je případ fenoménu nazývaného Nacistický okultizmus, nacistická mystika. Není tajemstvím, že toto společenství stálo za vzestupem moci Adolfa Hitlera. Toto společenství (Vril geschellsaft,společenství THULE) přijímalo od démonských bytostí instrukce na stavbu mechanicko-fyzikálních systémů, laickou veřejností vnímaných jako létající talíře. Jednalo se o diskovité konstrukce, obsahující mechanicko-fyzikálně-chemický zaměřovací bod, schopné být poháněné démonickou silou. Původ démonů spojených s tímto projektem je spojen s germánskou minulostí (či přesněji s rádoby popisovanými společnými kořeny Atlanťanů Hyperborejců, které prý démoni zachránili před potopou a umístili do Indie), neboť i samy vědmy uváděly spojitosti s teritoriálními démony a jejich vůdci. Podrobnosti se jistě dají dohledat v písemnostech, nicméně nejsou pro pochopení jevů okolo stavby těchto zařízení Haunebu důležité.

Společenství VRIL

Bylo postaveno několik těchto systémů, dnes známých jako létající talíře společenství Vril, také pod jménem Haunebu, s různými typovými čísly. (Samo označení Vril pochází ze starosumerských slov „Jako Bůh“) Poněkud pitoreskně působí instalace klasických zbraní (20 a 30mm kanonů) na tyto stroje. Existují informace o umístění jakéhosi směrovače démonské energie, v podobě kanonu střílejícího „paprsky smrti“. Tedy něco podobného popisu střelby z „létajícího štítu“ v případě tažení Alexandra Velikého. Okultní společenství Černého Slunce (uvádí se také společenství THULE) nevykonalo žádný technický zázrak, podobné systémy byly sestavovány v průběhu celého lidského soužití s démonskými bytostmi.

Nacistická politická strana také dostala obrovskou světskou moc (dočasnou a prchavou), a nakrátko jí Satanovi démoni použili k pokusu o likvidaci nenáviděného židovského národa. Nacistická říše a rozhodování jejích vůdců bylo podřízeno démonům skrze věštění a magii. Démoni tak mohli díky této lidské slepé důvěře, že to s nimi „nadřirozeno myslí dobře“, nacistické vůdce ovládat. Nadarmo začal Hitler po odletu R. Hesse do Británie (na základě věštění) popravovat okultisty ve snaze vyhnout se „věštění zlých zpráv“. Nacisté však byli poraženi, dílem také proto, že zařízení pro démony již bylo dokončeno, a tak už byli lidští kolaboranti k nepotřebě. Démonské bytosti zahubily všechny zúčastněné lidi a stroje si ponechaly. (Viz poslední dopis Marie Orsic).

Lidé ve spolupráci s démony vždy vycházejí jako oklamaní hlupáci!

Značně zanedbané a orezlé stroje se pak objevovaly při démonských akcích porůznu na Zemi, střídané s mnohem méně trvalými zařízeními démonskými, schopnými krátkodobé existence v našem světě (proces pozorovatelný jako materializace a dematerializace). Viz kauza Adamski a UFO.

Je možné, že stroje Haunebu jsou opravdu uskladněny kdesi v Antarktidě. Hitlerova představa, že tuto technologii použije ve svém boji, ale nebyla slučitelná se Satanovými záměry. Některé zdroje uvádí myšlenku, že Německé výpravy do Antarktidy odhalily několik strojů podobných talířům Haunebu, pocházejících z daleké minulosti. Není na tom ale nic záhadného, neboť skupina zdatných kovářů a řemeslníků by byla schopna podobné zařízení jistě postavit i ve středověké Evropě, stejně jako se tyto stroje stavěly ve starověku. Vždyť zdrojem informací jsou pořád tytéž „vědmy“, které si démonské bytosti vyvolily za své prostředníky.

Světský komentář, shrnutí poznání, které nezná podstatu věci, je zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haunebu

Můžeme ale jistě říci, že kolaborace lidí s démonskými bytostmi stále a stále pokračuje.