1382364 69137619 - Vědecké důkazy mimozemského života

Vědecké důkazy mimozemského života

Věda (pokud se začne zabývat duchovními otázkami) vždy směřuje k popírání Boha. Lidské vědy a nauky o Vesmíru byly založeny padlými anděly v dávné lidské minulosti, jak o tom ostatně hovoří veškeré historické písemnosti. Bible popisuje Pravdu, ostatní historické spisy démony ovládaných národů pak obsahují výmysly určené k oklamání lidí. A lidé padají do pasti nové duchovnosti falešného boha.

Nyní na tyto lživé báje Satan naváže v Druhé Vědě a oklame celé lidstvo tak, že sám sebe vydá jako mimozemského otce všech lidí a pomocí pyšné lidské Vědy způsobí, že nastane odstoupení lidstva od Boha, Stvořitele lidí a všeho. Satan tímto svým odhalením se poněkud tím vyvede z míry lidi, kteří prosazovali předtím Satanovu nauku o „samovolném a náhodném vzniku života, ke kterému není zapotřebí žádné inteligence“. Ale obrovské množství démonu kontaktující své lidské přisluhovače v channelingu a obraz šelmy, který mluví, vyučili většinu lidstva k přesvědčení, že NĚCO „mezi nebem a zemí“ musí existovat. Kreacionisté mezi křesťanskými organizacemi potvrdí, že ona bytost z Vesmíru musí být pravý bůh křesťanů. Satan se tak může nepoznán vydávat za boha a stvořitele všech lidí.

Věda NEHLEDÁ Pravdu a realitu, nýbrž snaží se potvrdit myšlenku, že mimozemšťané existují!

Tak jak Věda slouží Satanu k oklamání všech lidí, sama sebe usvědčuje ze lhaní. Stačí podívat se na skutečné znění nadpisů novinových a webových článků zabývajících se mimozemšťany. I z nich je patrné, že Věda nehledá Pravdu, ale snaží se jen najít dostatečně věrohodné argumenty k potvrzení toho, co už je lidmi všeobecně přijato. Totiž že život možná založili nějaké NEpozemské bytosti ze „zaručeně nekonečného kosmu plného jiných civilizací“. To je myšlenka, která není ničím ověřitelná a ani náznakem ověřená, nicméně Věda o ní nepochybuje, jen hledá „konečný důkaz“.

Oklamání všech lidí skrze modlu Ověřitelnosti

Ověřitelnost znamená v moderní společnosti nikoliv zda je daná věc pravdivá, ale zda je možné o ní najít dostatečné množství informací v anonymním Internetu.

Bible píše, že falešného povstane jako písku v moři. Tak je obrazně pojmenován jev, který pozorujeme dnes. Lidé mohutně zdokonalili své možnosti šíření informací, což vedlo k tomu, že se zcela nekontrolovatelně šíří lži a není možné skrze tyto zdroje zjistit, jaká je realita. Nikdo ani nepožaduje, aby média a jejich oblíbené zdroje informací psali REALITU. Jak píše Bible, „lidé se obklopí učiteli, kteří jim budou lechtat sluch“.

Lidé se nechají hloupě oklamat modlou Ověřitelnosti. Pro lidi není důležité co je PRAVDA, ale to, co je dostatečně dobře podloženo lidskými ZDROJI ÚDAJŮ. Jelikož však lidé nemilovali Pravdu, která je mohla zachránit od pasti Satanova klamu, budou se muset uchýlit k bájím o dávných mimozemských božstvech a zcela jim propadnout.

Více v Příběhu všech Příběhů.

příbuzné články:

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/mimozemstane-myslenkovy-zaklad-odporu-proti-bohu/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/petina-lidi-uz-veri-ze-mimozemstane-ziji-mezi-nami/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/krestane-sami-vyucuji-o-existenci-mimozemstanu/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/mimozemstane/

https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/satan-manipuluje-lidstvo-k-ocekavani-kontaktu-s-mimozemstany/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/krestan-a-myslenky-na-ufo-mimozemstany/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/polopravdu-kreacionismu-pouzije-satan-pro-sebe/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/alien-abduction-unosy-do-ufo/