1292051 47981441 - Léčitelství, léčitelé, alternativní léčitelé, vysvětlení

Léčitelství, léčitelé, alternativní léčitelé, vysvětlení

Léčitel je název pro člověka jenž za odměnu (či jen iluzi odměny), vědomě i nevědomě, slouží démonu, aby pomohl k ovlivnění či posednutí dalších lidí. Démon jej používá jako prostředníka, aby z lidské svobodné vůle byly prováděny inicializační rituály a zasvěcení démonům

Na lidi je zasvěcením přenášen i duch Bezbožnosti, tento duch bude čím dál tím více připomínat projevy zbožnosti. Satan používá způsoby klamání, které mají vytvořit dojem, že „léčitelství energiemi, bytostmi“ je dobře využitelnou metodu léčení těla bez vedlejších následků. Je to vždy krutá past. Zamlčuje vedlejší následky, kterými je posednutí člověka démonským duchem a manipulace myšlení po zasvěcení.

Pastí je, že původcem mnohých léčených neduhů bývá démon, který chce přemluvit k zasvěcení

Nesmíme také zapomenout na to, co způsobilo chorobné stavy a některé úrazy. Často bylo původem zlořečení, kletba (věštba) a jiné lidské sobecké důvody, které démonu umožnily konat zlé věci na lidech. (Duchovní zákonitosti, kvůli kterým Bůh svým lidem zakazuje zlořečení a doporučuje, aby lidé nechali Boha soudit a trestat lidi z dokonalé spravedlnosti Boží)

To proto je démonické léčení jen náhrada jednoho utrpení za jiné, větší, ale skrytější. Volejte proto Boha OtceSyna Ježíše Krista o pomoc, jinak budete vždy oklamáni démonem

Pro lidi, kteří Boha a Pravdu nehledají, není důležité aby věděli, komu zasvěcují svou duši. Mnohdy počítají s tím, že jejich život smrtí končí a chtějí si stavy svého těla „užít“ dokud žijí. Pro ty, co se svobodně rozhodli nemilovat Pravdu vlastně nemá smysl rozebírat důvody, proč je démonské zasvěcení ŠPATNÉ. Ti mají svou odměnu již tady, a kdo jí chce, může svou duši za tuto odměnu svobodně prodat Duchu Bezbožnosti.

Západní „moderní“ civilizace je zamořena okultismem stejně jako africké kmeny

Západní civilizace je zamořena (stejně jako postaru žijící „primitivní“ národy) okultním démonickým léčením. Léčení pomocí démonů, nazývané  „léčení anděly, energiemi, harmonizace čaker a podobně“, je ale obchod „něco za něco“ mezi nerovnými partnery. Stejně jako když člověk spolupracoval s nacisty, i zde může očekávat jistou odměnu ale také konečnou daň za svou kolaboraci.

Tisíce lidí se dnes věnuje za odměnu službě démonům. I Věda se zde usvědčuje ze svého satanského záměru a původu tím, že prakticky nezasahuje a nechá tyto pro ni „nevysvětlitelné“ úkazy lidi dále provádět. I státní aparát umožňuje volný prodej lektvarů a činnost kouzelníků, čarodějů a zaklínačů oficiálně. Okultní praktiky iniciace démonským bytostem se staly součástí normální lékařské praxe.

Démoni rádi vystupují jako „hodní andělé“ kteří nabízí pomoc

Lidé se automaticky obrací ke svému Otci Stvořiteli v okamžicích nejvyšší nouze. A hle, i sem přichází satanovi démoni, aby klamali a sváděli lidi a vystupovali jako „andělé ochránci, kteří jednají ze své svobodné vůle“. Démoni počítají totiž s tím, že pro neinformovaného člověka je duchovní bytost jako bytost a prezentují se jako andělé strážní. Za pomoc však něco chtějí, což je od Božích andělů zcela zásadně odlišuje.

Rádi donutí člověka „léčitele“ k tomu, aby fungoval jako prostředník a získával tak magickými rituály pro démony právo posednout další lidi. Jednou z mnoha démonem organizovanou metodou posednutí je REIKI. Tyto metody poznáme podle toho, že se předávají pomocí takzvaného zasvěcování, a dotyčný musí mít příslušné démonické symboly, zaklínadla a předměty.

K povrchnímu vysvětlení se často používá i hantýrka znějící jako Věda

Léčitelé se někdy snaží použít vědu k nějakému pseudo-vysvětlení, například nějakou buněčnou vyzařovanou elektřinou, která sama spouští hojivé procesy. Zároveň to ale popírají tím, že přiznávají, že to lze i po telefonu a že do toho ostatní zasvětí pomocí obřadu a že mistři předávají magické symboly učení. Kdo z lidí je tak naivní aby věřil, že buněčná elektřina se přenáší na dálku a že se řídí obřady a symboly?

Démoni dokážou snadno imitovat LÉČENÍ. Jedná se totiž o to, že my nevidíme očima, co je zdrojem obtíží. Můžou nás vodit za nos a také to tak stále dělají. Nejdříve způsobí problém, pak povolají léčitele, ten dovolí posednutí dalšího člověka (tím, že to dělá vědomě) magickým obřadem, a pak démoni povolí sevření a člověk to pozoruje jako úlevu od problému. Připadne mu potom, že „na tom léčení něco je, protože to pomohlo“. Snadný a levný trik, ale pořád dobře zabírá.

Základní etické a logické otázky léčitelství

První otázka, kterou si musí VŠICHNI, tedy i skeptici, položit, zní: Vědí léčitelé něco o silách, které používají? Mohou předložit nějaký důkaz, že je tato síla neškodná a člověku přátelská. Kdo jim řekl, že pomáhá?

Odpovědi budou různé, ale ve skutečnosti si budou podobné. Budou mít tyto aspekty:

  1. O silách léčitelé nevědí nic konkrétního. Znají jen jejich jména a rituály potřebné k jejich „vyvolání“.
  2. Každý léčitel cítí ono zlo, které ho doprovázelo při zasvěcení nebo před ním. Ten odpor a nenávist. O zlu však nikdo nechce mluvit. Léčitelé budou raději mluvit o vzrušení, moci a důležitosti, které jim to dává.
  3. Že se něco mění k subjektivně k lepšímu, to je často „prokazatelné“. Co však není zřejmé na první pohled je to, že se povětšinou jedná o chvilkovou pomoc. Také se nesledují duchovní škody, kterých oním „zlepšením“ bylo dosaženo. Léčitelé také neví, k čemu a jakým mocnostem slouží (předpokládají, že pochází z nich či z ničeho), a proto si hlavních důsledků své služby nevšímají, neboť neví, kam se dívat.

Léčitelství je zcela ve shodě s magií a okultizmem. Ať se snaží tvářit jakkoliv, pomůcky a principy všech jsou SHODNÉ, stejně jako působení a jevy s tím spojené. Jedním z projevů neřízeného léčitelství je „přijímání nemoci na sebe“. (Tedy naivní náhrada slabší démonizace pomocí zasvěcení silnějšímu démonu)

Jediné léčení skrze duchovní mocnosti je to, které je naprosto konkrétně ve jménu Pána Ježíše Krista, neboť pouze jeho autorita démonické bytosti vyhání pryč od člověka (nikoliv tedy předávání démonů mezi lidmi vzájemně)

Léčitelství využívá jevů, které jsou v extrémních případech známy pod názvy astrální cestování, hypnóza, vooodoo, reiki zombie a spousta dalších.

Léčitelství představuje skrývané nebezpečí a démonské zlo, zaměřené proti lidem, jakkoliv „láskyplně“ se navenek projevuje