one against all 1744086 1920 - Fanatismus - definice fanatismu

Fanatismus – definice fanatismu

Někteří lidé tvrdí, že fanatismus znamená bezvýhradné prosazování určitého souboru informací. Je to však NEPŘESNÁ definice. Fanatismus je bezvýhradné prosazování informace bez dostatečných argumentů a důkazů jejich pravdivosti.

Horší je ale fanatismus, kdy je nejprve vybrána nějaká myšlenka k prosazování, a pak se všechny další informace manipulativně přizpůsobují požadovanému šíření LŽI. Existuje tedy fanatismus z neznalosti a fanatismus za účelem cílené Manipulace, k cílenému šíření lži.

Mluvení Pravdy musí logicky „vypadat také jako fanatismus“, zvláště pak těm, kterých se ta Pravda nepříjemně týká

Bezvýhradné prosazování názoru není fanatismus, pokud člověk má pro svůj postoj argumenty a důvěryhodné (tedy nesporné) informace. Křik „loď půjde ke dnu“ na Titanicu, který právě zastavil po srážce s ledovcem se také nedá označit slovem FANATISMUS, i když tak mohl na mnohé působit. Vždyť asi všichni by si přáli, aby ta informace BYLA jen fanatickým přesvědčováním o nepravdě. V tomto případě, stejně jako jindy v praktickém životě, nepomůže zákon přitažlivosti. I kdyby všichni pasažéři „věřili a myšlenkami přitahovali“, že loď ke dnu NEPŮJDE, stejne půjde. Ani filozofické sezení a následné obvinění „drzého křiklouna“ z šíření fanatické informace o potopení lodi vůbec nemění fakt, že loď jde skutečně ke dnu.

Ti, kdo označují za fanatika argumentujícího člověka, a přitom neuznávají jeho argumenty či jejich vlastní argumenty nejsou věrohodné, tak činí neoprávněně.

Příklad tohoto jevu, fanatismus z neznalosti:

Uživatelé PC fanaticky odmítají Linux, přičemž veškeré jejich argumenty nejsou založeny na pravdě, neboť je možné přímo dokázat jejich lživost. Tito lidé, i když jsou nakonec všechny jejich protiargumenty vyvráceny jako nepravdivé, stejně zůstávají (fanaticky) u svého původního názoru a jejich odmítání Linuxu zůstává v abstraktní rovině nepodepřené skutečností.

Příklad tohoto jevu, fanatismus cílené manipulace:

Evoluční teorie o vzniku Vesmíru a Života náhodou. Neexistuje žádná informace ani vědění, které by dokazovalo nějakou z „Vědeckých představ“ o vzniku a vývoji Vesmíru a Života na Zemi. Všechny takzvané důkazy jsou jen „vymyšlené věci“ proto, aby jako dokazovaly, že „by to bez Boha bylo také možné“. Důkazy o Evoluci neexistují, existují jen důkazy, že evoluční teorie NENÍ pravdivá. Přesto za účelem manipulativního lidského sebepřesvědčování, že Bůh neexistuje, je tento fakt dál ignorován a jsou stále fanaticky šířeny lži.