1072601 60172991 - Jezte maso, démoni totiž doporučují VEGETARIÁNSTVÍ

Jezte maso, démoni totiž doporučují VEGETARIÁNSTVÍ

Vegetariánství není jen pouhým moderním trendem směřování ke zdravé výživě či humanistickému způsobu života, za snahami přesvědčit lidi, aby se zřekli masa, je duchovní pozadí. Lidé, kteří se masa zřeknou, jsou totiž oslabení a stávají se mnohem snáze duchovně napadnutelní.  Náboženství jako je hinduismus, buddhismus, Haré Kršna, New Age a mnohé další směry, vedou své stoupence k tomu, aby se drželi vegetariánské diety! Démoni stojící v pozadí těchto náboženství ví, že taková strava lidi oslabí a oni je budou moci snáze ovládat. Satan i zde využívá vědu a pomocí manipulativních argumentů lidem lživě tvrdí, že jíst maso je pro ně škodlivé. Pokud ale démonické nauky všemi různými metodami vysvětlují, proč není dobré JÍST MASO, je to vždy K NAŠÍ ŠKODĚ!

Démoni totiž ve svých učeních radí pouze to, co jim usnadňuje ovládání lidí, nemají a nikdy nebudou mít snahu někomu pomáhat

K argumentaci se používá doslova cokoliv, čemu by lidé chtěli uvěřit. Čeká se jen, kdo na jaký argument „uslyší“, aby lidem vnutili myšlenku, že:„nesmí jíst maso a mohli tak dosáhnout vyjmečných duchovních schopností“.

Démoni lidem slibují manipulativní moc nad životy dalších lidí a osobní prospěch, což je vždy cílem magie. Člověk pojídající maso je popisován jako hrubovibrační tupý jedinec, bez duchovních schopností a vědění, zatímco striktní vegan může „dosáhnout nadpřirozených schopností“ magie a esoteriky.

V argumentech proveganských učení jsou použity nauky hinduismu, buddhismu, esoteriky obecně společně s pojmy druhé vědy i vědy. K tomu se samozřejmě přidávají konspirační teorie,  ponižování a zastrašování .

Zákonitosti jiného boha, který se vydává za Boha Stvořitele

Pokud ani tyto argumenty nezaberou, je připraveno drastické povídání o zabíjení a mučení nevinných zvířátek, které chytí každého slušného člověka za srdce.  Dále se odvolává na karmické zákonitosti, „kosmické zákony“, rádoby Boha, ale zcela zjevně,  jiného boha, než od toho, který se zjevuje skrze Bibli. V Bibli je tento nižší bůh jasně identifikován jako Satan. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů,  případně knihách Rebeccy Brown

Příklady z Bible

http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=deuteronomium#12
 
15Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. 16Nesmíte však jíst krev – nech ji vytéci na zem jako vodu.
 
20Až Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: „Pojedl bych maso“, protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. 21I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. 22Smíš je jíst stejně, jako se jí gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. 23Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev – vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. 24Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu.25Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné.
 
Bůh Hospodin praví: Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev.