1184199 98973662 - Odlišnost evangelií jako argument proti důvěryhodnosti Bible

Odlišnost evangelií jako argument proti důvěryhodnosti Bible

Zdánlivě logický se jeví argument, že čtyři evangelisté se ve svých výpovědích o životě Ježíše neshodnou, a tak tedy nemůžeme Bibli důvěřovat. Ti, kdo tento názor podporují, na jeho základě obhajují blud, že každý může mít „svou pravdu“ a záleží na úhlu pohledu.

Evangelia samozřejmě nejsou psána přes kopírák a jsou mezi nimi odlišnosti. Některé je stručnější, jiné obsahuje množství detailů, některé příběhy a podobenství jsou zahrnuty jen v jednom z evangelií, jiné se opakují.

Pravdou ovšem je, že všechna čtyři evangelia se zcela shodují v tom, kdo je Ježíš Kristus, proč na tento svět přišel, jak zemřel a jak byl také vzkříšen z mrtvých.

Každé evangelium od Matouše až po Jana říká jasně, že:

  • přišel nejen proto, aby lidem pověděl o Bohu, ale také proto, aby svou smrtí zaplatil za. hříchy lidí.
  • po své smrti byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, což znamenalo konečnou porážku Satana.
  • vytrvalou vírou v Ježíše Krista a věrným následováním člověk získá věčný život v Boží blízkosti.

Výše uvedený argument je tedy naprosto zcestný pokud jde o posuzování věrohodnosti biblických textů a slouží jen k tomu, aby lidé nemilující pravdu našli jim vyhovující výmluvu.