1184199 98973662 - Bible bude oficiálně veřejně popřena

Bible bude oficiálně veřejně popřena

V celosvětovém měřítku vzrůstá touha lidí nějak vyřešit chudobu, hlad, války a nemoci. Lidem jde primárně o získání těchto hodnot a zdroj, odkud přijdou, už tak podstatný není.

Lidé, kteří nepatří Bohu, uvažují jen v rámci své tělesnosti, proto budou pořád více prahnout po démonských naukách New Age, které slibují zdraví, harmonii, mír, lásku a kdovícoještě. Křesťanství, které učí, že život v těle na tomto světě není skutečným cílem bude považováno jen za jednu z variant „osobní pravdy“. New Age hodnoty budou přijaty plošně, nejen v rámci dobrovolně sdružených skupin lidí, ale v rámci jednotlivých států a unií.

Bible se stane nepohodlnou knihou, a odpor vůči ní vyústí v to, že bude oficiálně popřena a státy, které se dnes hlásí k židovsko-křesťanským kořenům jí veřejně odmítnou.

Ti, kdo chtějí skutečně následovat Boha, budou vystaveni náročné zkoušce, nicméně Bůh své věrné neopustí.

Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Vzniklé „duchovní vakuum“ bude vyplněno Satanovo finálním klamem příchodem „kosmických vyšších bytostí“, démonů, kteří přinesou vlastní „Bibli“ – satanské učení pod maskou údajné harmonie, lásky, míru a tolerance. Oklamanými lidmi bude tento zdroj s nadšením přijat.