hand 977641 1280 - Falešná proroctví - false prophets - falešný prorok

Falešná proroctví – false prophets – falešný prorok

Úkol falešných proroctví je znemožnit lidem cestu k Božímu slovu, znemožnit jim poznání skutečnosti vytvořením argumentů proti, vybudovat v lidech myšlenkovou bariéru proti Božímu slovu, případně je rovnou přivést k Satanovým náboženstvím

Sekundární úkol

Připravit lidi k tomu, aby bez protestu a bez možnosti odporu přijali New Age a příchod  Bezbožníka, Největší ohavnosti. Připravit v nich „druhou morálku“, kompatibilní se satanistickou vládou.

A jak se pozná falešný prorok?

I když se schovává za důvěrně známá jména jako je Ježíš, Bůh a podobně, ve skutečnosti přináší neznalým lidem úplně jiná učení, než Bible a Písmo. (Používá interpretace Bible). Poznáme jej podle toho, že mluví, jako by jen opakoval ty staré známé věci, ale ve skutečnosti říká jiné věci a samozřejmě posluchače na tento rozpor neupozorní. Počítá s tím, že mu posluchač uvěří a nic nebude prověřovat. Toto jej jasně usvědčuje ze lži. Správně by totiž rovnou měl říci, že všechno je jinak, že Ježíš ani Bůh neexistují, že je to jen pohádka, a že on jako nový prorok přináší něco nového. To by ale nebylo tak účinné, a proto raději volí účinnější metodu vydávání se za jiného (tedy za přítele).

Lživý prorok také hlásá že:

Když se všichni spojíme a budeme dělat to a to, tak budoucnost dopadne jinak než ve Zjevení z Bible. Zneužívá neznalosti Boha a jeho existence mimo čas. Často říká, že Ježíš není Bůh, ale je jen jeho učedník… nebo příbuzné formulace. Že ke spasení vede jiná cesta, než Boží Syn Ježíš Kristus. Přitom ale zároveň lživý prorok používá všechny rekvizity bible a předměty, které si lidé spojují s křesťanstvím.

Lživý prorok také všemožně brání rozsuzování svého proroctví na základě Bible a neustále zaměstnává mysl lidí jinými problémy, aby udržel pozornost oklamaných v odstupu od záchranné Pravdy.

Cíle útoku vhodným pro napadení je komunikační kanál mezi lidmi a Bohem

Cílem je likvidace všech niterných duchovních komunikací a nahrazení všech představ, pocitů, snů a vizí něčím umělým.

Metoda provedení: Vytvoření nepřeberného množství vizuálních a tištěných médií, které stoprocentně pokryjí veškeré pravdivé obrazy a jevy, a nahradí je falešnými, kde Bůh bude nahrazen Satanem či démonstvem…

Status:

Úkol probíhá. Stovky vizuálně dokonalých filmů ukazují nepravdy a lidská mysl již nedokáže rozeznat co je falešné a co by mohlo být pravé. Lidská mysl je dokonale zahlcena a oslepena. Lidé dobrovolně překračují své kapacitní hranice a přijímají ve své pýše tolik učení, že potom nutně požadují jen pokoj a klid, i když vědí, že ještě zdaleka všechny nastražené zdroje nepřelouskali.

Lidé si útoku prakticky nevšímají a podléhají mu bez odporu

Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.