baby 2616673 960 720 - Povzbuzení pro Boží lid

Povzbuzení pro Boží lid

Bůh v těchto dnech sesílá na lidi mocné dílo klamu, aby se každý, kdo nemiluje Pravdu, zamiloval do Nepravosti! Neklesejte na mysli, Pán dává svému lidu sílu i odvahu, zároveň ale přichází rány, které dostanou lidé, pro své odstoupení od Boha. Pokud vás přemáhá strach, proste Boha, abyste pocítili pokoj. Bůh je náš otec, nedá Vám hada, když prosíte o rybu. Důvěřujte mu! Musíte se postavit na svou víru, je zapotřebí trpělivosti svatých. Nezapomínejte mu také vydávat všechno ve svých životech, aby v nich mohl jednat. Modlete se, aby Vám Duch ukázal, co konkrétně je třeba vydat, někdy si držíme věci, které nám brání v milosti. Mluvte k lidem, že dnes ještě mají možnost obrátit se k Bohu, prosit o milost a přijmout Kristovu oběť. Šiřte tuto naději, pro ty, kteří jsou Jeho, ať najdou Boží náruč a Bůh Vám v tom žehnej