1355510 47111269 - Sekta Praetorianu, sekta pretoriánů, pretoriánská sekta

Sekta Praetorianu, sekta pretoriánů, pretoriánská sekta

Lidé, kteří zaslechli nějaké informace o Praetorianech, časopisu Praetorian, praetorianských webech a chtějí, aby se jednalo o „další sektu„, (podvědomě každý vnímá slovo sekta jako místo k vyučování lží a to by potom zaručovalo, že tyto zdroje hovoří lži) vyhledávají na webu informace o tom, kde se o sektě praetoriánů píše a kdo s ní má jaké zkušenosti. Dělají to proto, aby sami sobě dokázali, že praetoriáni jen šíří lživá učení. Nelze se ale postavit proti pravdě Ducha Svatého!

Žádná sekta Praetoriánů neexistuje. To co existuje, je prorocký duch, který z Boží vůle přináší informace pro lidi, kteří se rozhodli následovat Pravdu za každou cenu.

Praetoriánské informace je téměř nemožné najít nikde jinde, neboť je málokdo předává dál tak, jak se jinak běžně kopírují všechny lživé báchorky. A když někdo kousek kopíruje, činí to většinou ze zvláštních důvodů. Pravda je natolik nesmlouvavá a průzračná, že není mnoho těch, kteří jí budou dobrovolně následovat. Pravda svědčí o pravém Bohu a nesvědčí falešnému Duchu Bezbožnosti.

Praetoriánské články a texty slouží tomu, kdo je doporučuje a jsou proti tomu, kdo před nimi varuje. Pamatujte, že pravda se nedá sdělovat kompromisně. Nemůže připouštět „jinou pravdu (tedy lež)“ a není populární!

Nic takového jako „sektu Praetoriánů“ nenajdete. Sektu drží po hromadě démonská lež, manipulace a ovládání nějakým centrálním vůdcem. Bůh nikoho v manipulaci držet nebude. Pokud si myslíte, že křesťany něco v manipulaci drží, jistě máte na mysli lidské sekty, křesťanské rezervace, nebo mocenské Církevní Organizace. Čtěte praetoriánské materiály, nevěřte jim, prověřujte je! Těmi nejpřísnějšími měřítky a logikou. Pokud máte Ducha Svatého, On bude mluvit pravduBůh vás najde a vy najdete Jeho.

Najděte pravdu, ale připomínám, že ta se nebude přizpůsobovat vašim osobním preferencím, vy se MUSÍTE přizpůsobit pravdě

Mnozí touží po tom, aby lechtavě vzrušující tajemná učení BYLA PRAVDIVÁ, ale nejsou a snadno je poznáme.

….ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění;  prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží.

Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme – a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.
2. Korintským 6,4-10

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/nezarazene/vyznani-skupiny-praetorian-kdo-jsme/

https://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/dopis-lidem-kristovy-cirkve/