1167175 25537056 - Čtyři duchovní zákony

Čtyři duchovní zákony

Čtyři duchovní zákony je název pro často používané učení, které myšlenkovou zkratkou podporuje touhu lidí zachránit si život. Patří tedy k učením pěstujícím v křesťanech nesprávné důvody, proč chtít do Nebe. I když se jedná o myšlenky vyjmuté z Bible, jsou velmi často vysvětlovány tak, aby podporovaly evangelium prosperity.

Znění těchto „čtyřech duchovních zákonů“

  • Zákon první      – Bůh Tě má rád a má plán pro Tvůj život
  • Zákon druhý    – Jsi hříšník a propast hříchu Tě odděluje od Boha
  • Zákon třetí        – Kristův kříž překlenul propast hříchu
  • Zákon čtvrtý    – Musíš osobně přijmout Krista

Jsou to pravdivá tvrzení, ale pozor na to, pokud  jsou tyto body vysvětlovány způsobem:

  • Máme super nápad, jak si můžeš vylepšit život. Bůh má pro tebe úspěch, zdraví, prosperitu a bohatství. 
  • Nemůžeš na to ale dosáhnout, protože máš problém. Ani prosperitu na zemi ani záchranu v Nebi nemůžeš mít, dokud nezačneš „…………….“.
  • Máme nauku, která tě z toho může dostat.
  • Můžeš u nás přijmout rituál (podobně jako například zasvěcení reiki), které tě tam dostane.

Bůh tě má rád, ale plán pro tvůj život nemusí být samá prosperita a bohatství. Vzpomeňte na apoštoly, kteří také nežili klidným rodinným životem milionářů a přesto s nimi byl Bůh a jeho plán.

Každý je hříšník, protože tělo musí jednat tělesně, ale pokud chceš, můžeš se narodit v Duchu jako nová bytost, která nehřeší. K tomu Bůh určil dar milosti, odpuštění hříchů skrze přijetí smírné oběti ukřižování Ježíše Krista.

Přijmutí Ježíše Krista jako Pána a jeho oběti  za odpuštění všech  hříchů – to je ta smírná obět odpuštění hříchů, kterou můžeš přijmout.

Nic nemusíš, ale můžeš, tím to teprve všechno začíná. Rozhodně to není konec. Nedá se jít do Nebe jen proto, že člověk nechce zemřít. Člověk musí milovat Boha a Pravdu, hledat, stále prověřovat a nechat se napravovat Božím Slovem. Nikdy nepolevit jako družičky, kterým prostě došel olej.

Nesprávný způsob interpretace biblických tvrzení tvořících tyto čtyři duchovní zákony, bývá směřován k osobnímu tělesnému prospěchu člověka a takový způsob uvažování může být až příliš snadno sveden Satanem k nepravosti a falešnému kristu. Ostatně podobnou nabídku dává i hinduismus.

Bůh nikdy není o MANIPULACI. Člověk je svobodný a Bůh z něj nechce udělat nesvobodného přísahami spoutaného otroka, ale člověka, jenž bude Boží přítel a jehož srdce bude toužit po spravedlnosti a Pravdě.

Bibli Boží slovo, Ducha Svatého a dar moudrosti nám Bůh dává k tomu, abychom si vyvolili život a aby nás mohl vyučovat, usvědčovat a napravovat, aby naše srdce lnulo k Bohu přirozeně a samozřejmě, NIKOLIV na základě člověkem neovládané manipulace vyšší mocí.