597241 67192139 - Zrakové vjemy vnímáme jako by to byla pravda

Zrakové vjemy vnímáme jako by to byla pravda

Satan moc dobře ví, jak fungují principy vyšších biologických organizmů na Zemi. Vždyť je vládcem všech Mocností tohoto Světa. Velmi dobře nás proto manipuluje pomocí zrakových vjemů. Toto je používáno jako past, do které lidi dobrovolně vstupují.

Cokoliv vidí lidské oči, je do lidské paměti zapisováno jako realita.

V tom je smysl Božího přikázání NEZOBRAZÍŠ si ničeho co je v Nebi, něčím pozemským! Systematické ignorování tohoto přikázání dává totiž Lháři snadnou možnost klamat „pomocí obrázků“.

Jinými slovy: Stačí, když si lidé ve filmech zobrazují „zaručeně Boží“ věci nějakým způsobem (například Svaté anděly nějakou animací) a Satanovi pak stačí tyto triky napodobit v reálu a lidé si je bez přemýšlení chybně zařadí mezi pravé.

…a všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co směřují k záhubě. Tato biblická pasáž se vztahuje mimo jiné k pasti sci-fi filmů.

Mnozí namítnou: „Přeci vím co je JEN film a že realita je jiná“. To ale v praxi nefunguje

NEZÁLEŽÍ na tom, zda rozum vyhodnotí pozorované věci jako vizuální triky moderní animační technologie. Prostě-díky principům fungování lidského fyzického těla jsou věci viděné „na vlastní oči“ brány jako fundamentální základ pro vytváření představy o Pravdě.

Člověk dokáže nanejvýše u několika případů potlačit tento automatický děj zápisu do podvědomí. U systematické masáže v podobně neustálého sledování sci-fi a různých animací nakonec lidské myšlení zkolabuje nedokáže už přesně rozlišit mezi realitou a fikcí. Tyto dvě zcela rozlišné věci začnou postupně splývat v jedno.

Satan používá tohoto jevu k oklamání každého každý den

Pomocí tisíců obrazových vjemů (převážně velkofilmy a seriály typu 2012, Den Nezávislosti, Andělé a Démoni, Šifra mistra Leonarda a stovky dalších.) je ti poskytnuta úplná a kompletní výplň celého dostupného „paměťového prostoru“ mozku. Nezůstane tedy možný manévrovací prostor pro skutečné myšlenky vedoucí k poznání reality a veškeré další informace se již promíchají s tímto falešným vizuálem z videa.

Člověk, který zkonzumuje tolik falešných vizuálních vjemů, není schopen již vůbec vnímat realitu v jakékoliv podobě. Je mu to prostě jedno, trpí slepotou vůči realitě. Jeho mozek se nedokáže na realitu zavěsit ani se na ní zasoustředit. Nemá už čas ani náladu se realitou zabývat, protože fikce mu nabízí ODPOVĚDI na všechno, naplnění všech potřeb mysli a je provedena krásně, přístupně a v oku lahodících barvách.

Kdo tvrdí, že vědecko fantastické filmy a falešné vize NEŠKODÍ, ten lže. Bůh nás v Bibli před tímto varoval, leč většina lidstva je zpracována Satanem a nevnímá tuto hrozbu a ani se nad ní nepozastavuje. Škoda.

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/slovnik/pacifikace-fikci-opravdu-to-funguje/

http://odkrytelzi.cz/nezarazene/past-fikce-dosahuje-ohromnych-rozmeru/

http://odkrytelzi.cz/nejen-pro-krestany/jiz-neexistuje-povinnost-medii-rikat-pravdu-lide-ji-ani-nepozaduji/

http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/rozdil-mezi-pernikovou-chaloupkou-a-roztomilym-mimozemstankem/