1167782 57417325 - Pýcha - iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha – iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha znamená „subjektivní nadšení vlastní dokonalostí“. Ovlivňuje schopnost racionálně hodnotit, zda se zakládá na skutečnosti. Pýcha, je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik.

Na pýchu se doplácí, protože pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou!

Satanovou zbraní je podpora a navyšování lidské pýchy v jakékoliv podobě

Například u různých náboženství,  jsou lidé pyšní, že dodržují určitá a specifická pravidla, díky kterým se straní zbytku společnosti. Jsou pod vlivem pýchy tvrdohlaví a odmítají cokoliv, co jim jejich víru narušuje nebo je usvědčuje z bludu. K takovým náboženstvím se většinou přidávají lidé, kteří hledají, kde svou pýchu lépe využít pro svůj skvělý obraz ve společnosti nebo také lidé s nízkým sebevědomím, které se snaží vynahradit pýchou.

Také hledání Boha „v sobě samém,“  je k Bohu Bible velmi rouhavé, probouzí pýchu na rádoby „vědění úplné pravdy“. Takovéto hledání „Boha v sobě“ může přerůst do provozování okultismu, kdy lidé začínají odesílat „pozitivní andělské energie,“ věštit, nabízet falešnou lásku a pokoj (humanismus) a ještě si myslí, že tím ostatním pomohou. Taková učení bývají hloupá až nesmyslná, v lidech probouzejí pýchu a „lechtají jim sluch„. Mnohým by se líbilo udělat boha ze „svého nitra“, tedy ze sebe. Toto vše je rozšířeno proto, aby nedošli k věčnému životu s jediným opravdovým Bohem Stvořitelem a hledali bohy kdekoliv jinde.

Pýcha v člověku podporuje, aby se nechtěl pokořit před Ježíšem a prosit Jej o pomoc, odpuštění a spasení. Pýcha má mnoho podob a variant. Pýcha člověku znemožňuje vidět se, jaký doopravdy je. Pýcha zničila Satana a zničí i jakéhokoliv člověka, který se jí poddá!