821976 25886715 - RITUÁL, RITUÁLY

RITUÁL, RITUÁLY

Rituál je fyzická činnost, kterou člověk vyjadřuje souhlas (povolává) s nějakým zásahem nebeské/neznámé/tajemné Mocnosti.

V naprosté většině případů se rituál pojí s magií, esoterikou a okultizmem.

Rituály jsou tedy úkony, které nařídili lidem démoni v různých naukách magie. Lidé tak vykonávají předepsané úkony, aby těmito někdy složitými a i obtížnými rituály demonstrovali před Bohem, že souhlasí s démonskou manipulací.

Rituál je vlastně činnost, která má přimět duchovní síly démonů k nějaké kletbě.

Rituálem je tedy i zdobení vánočních stromečků, doptávání se vědem, odlévání olova na štědrý den,  hádání z ruky, zavěšování lapače snů, líbání se pod višní na prvního máje a spousta dalších. Rituály předepíše démon skrze svého služebníka a člověk jejich vykonáváním souhlasí s tím, aby byly démonem vyslyšeny