1444318189 c36bf287d3 - Druhá Morálka

Druhá Morálka

Druhá morálka  je souhrnný název pro soubor nových, tělesným rozumem správných ideálů, pomocí kterých bude Satan trýznit lidi. Vychází ze Satanovo dokonalé znalosti principů lidského rozumu a tělesného smýšlení. Satan tím zároveň podpoří lidstvo v pýše na vlastní znalosti a chytrost. Druhá morálka vytváří různé nauky a hodnoty, kterými se člověk sám před sebou chlubí. Proti druhé morálce (z hlediska lidského rozumování) nebude možné nijak argumentovat, bez Božího měřítka a Ducha Svatého se totiž bude jevit jako ta dobrá a správná!

Skřípnutí do pasti samospasení člověka

  1. Satan moc dobře ví, že základem fungování člověka je tělesný rozum!
  2. Zároveň ví, že člověk je pyšný na to, aby se považoval jen za „velmi vyvinuté zvíře“ (za což ho ale Satan považuje).
  3. Pro ty, kdo nepřijali Boha Stvořitele, spoluvytváří Vědy, které dokazují, že člověk je „přírodě nadřazená bytost“ (například: že jednou nebude bydlet na Zemi, ale někde ve Vesmíru a pod.)
  4. Nutí lidi, aby z vlastního rozumu tvořili matematicky logické konstrukce toho, co je správné chování a říkali tomu humanismus.
  5. Nutí lidi skrze bezbožnou pýchu vyznávat, že jelikož humanismus shledali jako dobrý a sebe vyznávají jako nadřazené bytosti, musí se podle něho chovat a musí podle něho změnit myšlení.

Ve finální fázi přinutí lidi, aby postavili humanismus proti tělesnému rozumu a bude je trýznit tím, že je to nemožné.

příbuzný článek: